پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

با آغاز سال 1398 که مجموع عددی آن حکایت از قرن 21 و پیچیدگی های اقتضایی، تعاملی و مدرن عصر حاضر دارد، مجموعه حاضر نیز در صدد پیشبرد رویه های آموزشی خود بوده و قصد دارد شیوه های آموزشی را از رویکردهای تفسیری به حالت های دیداری و تصویری انتقال دهد. در عمل، پی اچ دی پروپوزال تلاش زیادی دارد پاسخ مولتی لترال به نیاز علمی پژوهشی دانشجویان دکترا ارائه دهد. در واقع، یکی از رویه هایی که ذهنیت خوبی برای شروع پژوهش بدست میدهد، آموزش های تصویری است. اینفوگرافی باعث میشود ذهن محقق مستعدتر شود و به سراغ دیدگاه های مدرن و پیشرفته تری از اجرای تحقیق برود. 

چگونه پروپوزال دکتری بنویسیم

چگونه با بیانی مناسب از مسئله، یک پروپوزال دکتری اصولی بنویسیم

ابعاد روش های تحقیق کیفی و کمی و آمیخته

گردآوری، تحلیل، عملکرد و رویه های بررسی مطالعات کیفی و کمی

ابزار گردآوری داده ها در روش تحقیق کیفی و کمی

روش گردآوری داده ها در روش تحقیق کمی و کیفی پایان نامه دکتری

عموما در روش تحقیق نگارش پایان نامه دکتری دو روش تحقیق کیفی Qualitative و کمی Quantitative داریم که گاه محقق از هر دو روش ترکیبی و آمیخته استفاده میکند.

آموزش تصویری پایان نامه دکتری مدیریت
3 (60%) 2 votes

بیشتر بخوانید