پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

ایبوک بیس رساله دکتری مدیریت آموزشی

درخواست ایبوک بیس: مقاله بیس انگلیسی مدیریت آموزشی برای نوشتن و تکمیل رساله دکتری مدیریت آموزش نیاز داشتم که استاد پیشنهاد دادند از ایبوک بیس Base ebook باید استفاده کنم؛ میشه راهنمایی کنید و چند نمونه ایبوک بیس پیشنهاد بدید؟ (اسماعیلی)

عدم پذیرش مقاله بیس در دوره دکتری

بله مقاله بیس دیگر در پایان نامه های دکتری کمتر مقبول واقع میشه و با توجه به همه جانبه بودن ایبوک بیس ها، در دو سال اخیر بیشتر بر کاربرد ایبوک بیس ها تاکید میشود.

برای رشته مدیریت آموزشی هم مسلما کاربرد یک یا چند نمونه ایبوک بیس به جای مقاله بیس بسیار مفید است.

معمولا برای دکتری مدیریت آموزشی موضوعات پایان نامه حول محور برنامه ریزی آموزشی، آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش، یادگیری و برنامه ریزی درسی و نهایتا مبانی علوم تربیتی و آموزشی میباشد.

ایبوک بیس ها هم معمولا همان مبانی مقاله بیس ۲۰۱۹ را دارا هستند با این مزیت که دارای ابعاد و شاخص های کامل و همه جانبه تری نسبت به مقالات هستند.

در این بخش، پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال به شما، ۱۰ نمونه ایبوک بیس برای استفاده در پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی است.

با توجه به این که این ایبوک بیس ها هر یک دارای فصول متعدد هستند، شما میتوانید حتی از یک ایبوک چند موضوع برداشت کنید.

ایبوک بیس رساله دکتری مدیریت آموزشی

زمینه موضوعی ایبوک های زیر که به رایگان قابل دانلود هستند و ویژه دکتری رشته مدیریت آموزشی هستند، یادگیری معتبر Authentic Learning در فضای آموزشی میباشد. این ایبوک بیس ها دارای مدل های مفهومی و چارچوب های نظری بسیار پخته و یکپارچه ای هستند.

A_guide_to_authentic_E-learning Assessing_expressive_learning___a_practical_guide_for_teacher-directed,_authentic_assessment_in_K-12_visual_arts_education Assessing_Expressive_Learning__A_Practical_Guide_for_Teacher-Directed_Authentic_Assessment_in_K-12_Visual_Arts_Education Assessing_Expressive_Learning__A_Practical_Guide_for_Teacher-Directed_Authentic_Assessment_in_K-12_Visual_Arts_Education_2 Authentic_Learning_Environments_In_Higher_Education Authentic_Problem_Solving_and_Learning_in_the_21st_Century_

_Perspectives_from_Singapore_and_Beyond Authentic_Professional_Learning__Making_a_Difference_Through_Learning_at_Work Authentic_School_Science__Knowing_and_Learning_in_Open-Inquiry_Science_Laboratories Being_a_Teacher___Researcher__A_Primer_on_Doing_Authentic_Inquiry_Research

_on_Teaching_and_Learning Making_Connections_with_Blogging__Authentic_Learning_for_Today’s_Classrooms

مقالات آموزشی مرتبط