پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

برای نوشتن پروپوزال از کجا شروع کنم

سری آموزش های کاربردی وب سایت پی اچ دی پروپوزال برای نوشتن پروپوزال طرح کارشناسی ارشد و دکتری

نوشتن پروپوزال کاری دشوار و پیچیده! سوال میکنند برای نوشتن پروپوزال چکار کنیم و من اصلا پروپوزال از کجا شروع کنم، آقا پروپوزال نویسی چیست یا پروپوزال پروپوزال برای پروژه درس روش تحقیق چه فرق و تفاوتی با پروپوزالی که برای پایان نامه نوشته میشه داره؟ پیش پروپوزال (Pre-proposal) چیست؟

در معنای پروپوزال (Research proposal) گفته اند که یک طرح پیشنهادی برای اجرایی کردن پژوهشی کامل همه جانبه است؛ بطوریکه کلیات، ادبیات و تئوری ها، روش شناسی تحقیق در پروپوزال، روش تجزیه و تحلیل، نتیجه گیری و یافته ها و پیشنهادات را در نظر داشته باشد.

حالا، ما هر یک از آیتم های فوق را مختصر در پروپوزال تحقیق باید اشاره کنیم همین.

ولی شک و شبهه های ارزشمند بسیار هست و حرفهایی که بین اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان در جریان هست زیاد.

بعضی معتقدند نحوه نوشتن پروپوزال برای پروژه درس روش تحقیق کاری متفاوت از پروپوزال پایانی است. یعنی اعتبار آن پایین تر است. اما پی اچ دی پروپوزال و هم برخی کتاب های روش تحقیق و اساتید معتقدند طی کردن گام اول در مراحل پروپوزال نویسی خیلی مهم است.

یعنی وقتی تمرین سخت باشد و ممارست بسیار، آن وقت نتیجه گیری بهتر و اثربخش تر میشود.

اما برای نوشتن پروپوزال از کجا شروع کنم؟

برای نوشتن اجزای پروپوزال تکمیل و آماده دفاع، باید کاری فراتر کرد. مرحله اول موضوع پروپوزال درس روش تحقیق هست که برای آن میتوان با صرف یک روز کامل به بررسی و مطالعه و کاوش در منابع علمی جدید و بخصوص مقالات ISI میتواند چاره ساز باشد، پیشنهادات موضوعی اساتید هم بسیار مهم است. سایت های معتبر و پایگاه داده های دانلود مقالات موضوعی ISI کمک خوبی برای این کار است. چون با یافتن یک نمونه مقاله بیس، مبنای نوشتن پروپوزال روشن تر میشود.

مثلا یک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی را تصور کنید که قصد دارد یک پروپوزال با موضوع بازاریابی دیجیتال یا بازاریابی محتوایی در فضای مجازی اینترنت و خرید استراتژیک بنویسد، برای نوشتن پروپوزال، بهترین مثال کاربردی وی بهره برداری از یک مقاله بیس است که دارای مدل مفهومی، فرضیه، اهداف و یک بیان مسئله قوی است؛ قوی از این نظر که توصیف موضوع با تاکید بر آرای صاحبنظران، نظریه ها و درک شکاف تحقیق (Research gap) در آن روشن باشد و دغدغه ها و مجهول های موضوع را بخوبی کاوش و بررسی کرده باشد. وقتی این طرح آماده باشد، مراحل اجرایی سازی و نگارش بندهای پروپوزال بر مبنای آن ساده تر میشود. محقق هر بند از مقاله بیس اش را مطالعه، ترجمه، تفسیر و بررسی میکند، منابع مرتبط با همان بند را از مقالات و پژوهش های دیگر می یابد و یادداشت برداری میکند ـ البته با ذکر منبع قوی ـ سپس این اطلاعات را با ذکر منبع علمی مثلا APA وارد فرم خام پروپوزال خود میکند. نحوه نوشتن پروپوزال طرح به زبان ساده همین است اما دقت می طلبد. مطالعه چند نمونه پروپوزال آماده هم مثال کاربردی خوبی با اجزای آن است. در وب سایت پی اچ دی پروپوزال هم آموزش های چندجانبه خوبی برای نوشتن پروپوزال در دسترس محقق قرار دارد. این روال را هم در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت و هم در مقطع دکتری میتوان ملاک قرار داد. منتها در پروپوزال پی اچ دی نمیتوان یک مقاله بیس را مبنا و پایه آماده کردن پروپوزال طرح قرار داد، در مقطع دکترا از مجموعه مقالات اتکایی برای استارت اجزای پروپوزال بهره گرفته میشود. البته پیش پروپوزال معمولا در پروپوزال های دکتری مرسوم است که قبلا از آماده کردن پروپوزال اصلی نوشته میشود و یک معرفی اولیه از طرح پیشنهادی است.

 

مقالات آموزشی مرتبط