Phd-proposal

تفاوت مقدمه و بیان مسئله در پایان نامه

تفاوت مقدمه و بیان مسئله در پایان نامه

در بیان تفاوت مقدمه با بیان مسئله ای که در پروپوزال یا پایان نامه مطرح میشود باید اینچنین مطرح کرد که مقدمه توضیح و تفسیر ابعاد کلی موضوع پایان نامه است که جنبه توصیفی دارد و خواننده را با حیطه موضوع آشنا میکند.

مقدمه پروپوزال شامل چیست

مقدمه پروپوزال یا پایان نامه شامل بیان مروری حوزه موضوع است. یعنی ما در بیان مقدمه به چارچوب نظری و موضوعی قلمرو تحقیق اشاره میکنیم و سعی میکنیم در طرح پیشنهادی مان قابلیت هایی اجرایی و عملیاتی پروژه تحقیق و موضوع را روشن تر کنیم. برای این منظور میتوانیم ابعاد متفاوتی که در موضوع مطرح هست، مانند متغیرها و شاخص های تحقیق، را توضیح مختصری بدهیم.

در بیان مسئله پروپوزال چه چیزی مطرح میشود

آنچه در بیان مسئله پروپوزال یا پایان نامه مطرح میشود، معرفی موضوع، بررسی و توصیف دیدگاه های نظری و چارچوب فکری موجود راجع به موضوع تحقیق و پروژه، ابعادی از موضوع که ابهام دارد و برای ما به عنوان محقق مجهول هستند، دیدگاه های متعارضی که در این زمینه ها وجود دارند، دیدگاه ما که بصورت پررنگ تر و با توضیحات بیشتر و نیز با اشارات دقیقتر مطرح میشود، علت اینکه ما این موضوع را انتخاب کردیم، شکاف تحقیقاتی موجود در این عنوان، مسئله ای که ما حس میکنیم در این باره وجود دارد، دغدغه هایی که درباره موضوع و حیطه انتخابی ما وجود دارد، احتمالا پیشنهادات ما بصورت مختصر، که در واقع مبتنی بر فرضیات، سوالات و اهداف پروپوزال و پایان نامه خواهند بود، و در نهایت علت انتخاب سازمان یا مطالعه موردی تحقیق میباشد. معمولا بیان مسئله در یک یا دو صفحه نوشته میشود. از نظر پی اچ دی پروپوزال، بین تمام این بخش ها باید انسجام و یکپارچگی و سوئیچینگ نرم و هوشمندانه ای وجود داشته باشد. یعنی وقتی از بیان ابهام ها به بیان مسئله گذر میکنیم نباید شکست یا افتی در کلمات و بحث ما وجود داشته باشد.

تفاوت مقدمه و بیان مسئله در پایان نامه
4.5 (90%) 2 votes