پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ISI

برای نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری، دسترسی به منابعی مانند مقالات، ایبوک ها، پایان نامه های خارجی و .. از ضروریات محسوب میشود. مقالات ISI لاتین، علاوه بر کاربرد به عنوان منابع پایان نامه، به عنوان مقاله بیس پروپوزال و پایان نامه هم به کار میروند.

در راستای رفع تحریم ها و دسترسی به مقالات ISI انگلیسی، وب سایت PhDproposal.ir ، امکان دسترسی آزاد به منابع دانشگاهی مانند مقالات، ایبوک ها و پایان نامه های خارجی مختلف در تمام رشته های علمی و دانشگاهی را فرآهم نموده است.

این وب سایت دسترسی به منابع علمی را از طریق وب سایت های مرجع علمی همچون sciencedirect و springer به صورت رایگان در اختیار کاربران خود قرار می دهد.
در حال حاضر دسترسی به بیش از ۱۰۰ وب سایت مرجع من جمله Sage Journals ، Oxford Journals ، Wiley Online Library ، Informs.org ، nature.com ، IEEE ، ScienceDirect ، Taylor & Francis ، Springer برای کاربران فراهم شده و در تلاش هستیم منابع دانلود شده کاربران را روی وب سایت قرار دهیم که جنبه بانک منابع داشته باشد و تمام کاربران به رایگان دریافت کنند.

در فرم زیر میتوانید عنوان مقاله ISI انتخابی، DOI و حتی آدرس صفحه چکیده مقاله مورد نظر را وارد کنید و مقاله را دریافت کنید.

در صورتی که شما فقط موضوع دارید و عنوان مقاله یا منبع را در اختیار ندارید هم میتوانید در همین فرم پیام بگذارید و مطرح کنید.

ارزیابی کیفیت محتوا