دانلود نمونه فصل سوم پایان نامه ارشد

دانلود رایگان یک نمونه فصل سوم پایان نامه مدیریت به همراه فصل چهارم پایان نامه و خروجی

دانلود رایگان یک نمونه فصل سوم پایان نامه مدیریت به همراه فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و خروجی

خب ما پروپوزال را انجام دادیم، فصل اول را نوشتیم که شامل کلیات و مقدمات تحقیق بود. محتوای فصل دوم پایان نامه را هم نوشتیم که شامل ادبیات و پیشینه و سوابق تحقیق بود حالا نوبت به انجام فصل سوم پایان نامه میرسد. فصل سوم پایان نامه های کارشناسی ارشد یا رساله دکتری، فصل روش تحقیق یا متدولوژی و روش شناسی نام دارد.

در انتهای صفحه یک نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت رایگان دانلود کنید.

ما در فصل سوم ابتدا یک مقدمه از موضوع تحقیق مطرح میکنیم و پیوندی با خود مبحث روش تحقیق در همین مقدمه برقرار میکنیم. سپس به بیان چند سیلاب و بخش مرتبط درباره روش تحقیق انتخابی مان میپردازیم. در ادامه همین بخش روش تحقیق انتخابی خودمان را بسط میدهیم. نگارش این بخش ها باید با محوریت تحقیق خودمان باشد. یعنی اگر فصل سوم روانشناسی مینویسیم، مباحث فصل سوم هم باید با محوریت نظریات روانشناسی و تئوری ها و سوابق روانشناسی باشد.

یا اگر فصل سوم ما به مباحث مدیریت بازاریابی و سهم بازار مربوط است، چه بهتر که در لابلای بندهای توصیفی روش تحقیق، گریزی هم به مباحث مدیریت بازار و بازاریابی و اصول مربوط به سهم بازار داشته باشیم.

در فصل سوم ما باید ابزار گردآوری داده ها را معلوم کنیم. بدانیم که برای گردآوری داده هایمان از چه روشی میخواهیم استفاده کنیم. معمولا روش های گردآوری داده ها عبارتند از پرسشنامه، مصاحبه، گزارش های سازمانی، مطالعات کتابخانه ای و … در مواردی هم که مثلا موضوع ما در حوزه مدیریت مالی و حسابداری است معمولا به داده های بورسی سالهای مختلف که قلمرو تحقیق باشد نیاز داریم. برای این کار معمولا داده ها را از سایت کدال بدست می آوریم. اطلاعات و صورت های مالی، گزارش های مالی سالانه و .. را از این سایت بدست می آوریم و سپس در فصل چهارم برای تجزیه و تحلیل داده ها از این داده ها استفاده میکنیم و نتیجه گیری ها تماما بر اساس این داده ها، تحلیل ها و نتایج بدست آمده آن صورت میگیرند. لذا این بخش خیلی مهم است که چطور انجام شود.

همچنین تمام این بندها دارای جزئیاتی هستند که چه بهتر که در همین فصل ۳ دقیقا توضیح دهیم که مثلا اگر از پرسشنامه استفاده میکنیم، پرسشنامه ما از چه نوعی است؛ یعنی پرسشنامه محقق ساخته داریم، پرسشنامه استاندارد داریم و یا ترکیبی.

یا اگر مصاحبه داریم، باید بیان کنیم که روش تحقیق ما از نوع کیفی است. تحقیقاتی که ابزار گردآوری داده ها مصاحبه است را تحقیقات کیفی مینامند. در تحقیق هایی که ابزار گردآوری داده ها صرفا پرسشنامه است، روش تحقیق کمی است. حتی در مواردی از هر دو روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده میشود که به این روش تحقیق، روش تحقیق آمیخته میگویند. خلاصه اینکه اینها باید روشن شود.

باید تعیین کنیم که روایی و پایایی پرسشنامه ما به چه طریق بدست می آید. وقتی پرسشنامه ما محقق ساخته باشد، تعیین روایی و پایایی و روش آن خیلی مهم است.

بالاخره ما در انتهای محتوای فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد میتوانیم به ذکر فرمول ها و توابع ریاضی هم بپردازیم.

همچنین در نظر داشته باشیم که ابزار تحقیق هم به همراه محتوای فصل سوم پایان نامه ارائه میشود و ضمیمه میباشد و یا در خود محتوا درج میشود. باید بدانیم که محتوای فصل سوم پایان نامه مقدمه ای بر انجام فصل چهارم تحقیق است که همانا فصل تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه هم خوانده میشود.

در انتها خاطر نشان میشود که دانلود چند نمونه محتوای کامل فصل سوم که پرسشنامه تحقیق هم به آن پیوست باشد از همین سایت پی اچ دی پروپوزال پیشنهاد میشود تا هرچه بیشتر و بهتر، عملا با انجام فصل سوم آشنا شوید. میدانیم که نمونه کارها و نمونه فصل سوم پایان نامه الگویی محسوب میشود که ما از پراکندگی ذهنی دور میکند. امکانی فرآهم کرده ایم که با عنوانی شبیه به موضوع پایان نامه خودتان ( که در کادر زیر عنوان وارد میکنید ) بتوانید یک نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود کنید.

از لینک زیر میتوانید یک نمونه فایل فصل سوم پایان نامه به رایگان دانلود کنید.

دانلود رایگان یک نمونه فصل سوم پایان نامه مدیریت به همراه فصل چهارم پایان نامه و خروجی

نظر شما مهمه
[تعداد: 1   میانگین: 1/5]