پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

دانلود نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری

دانلود نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

اگر دفعات زیادی در جستجوی نمونه پایان نامه آماده کارشناسی ارشد در رشته و گرایش خود بوده اید اما نیافته اید به جای خوبی آمده اید.

دریافت نمونه پایان نامه تکمیل شده که دارای پنج فصل کامل است کمک زیادی به انجام پایان نامه میکند.

در این بخش از سایت میتوانید موضوع پایان نامه خود را وارد کنید و یک پایان نامه کامل مرتبط دریافت کنید.

پایان نامه ارسالی شامل ۵ فصل تکمیل شده میباشد.

دقایقی پس از وارد کردن موضوع پایان نامه خود در کادر فوق و پرداخت مبلغ، پایان نامه کاملی برای شما ایمیل میشود. پایان نامه های کامل بالای ۱۰۰ صفحه هستند.

پایان نامه ارسالی شامل ۵ فصل خواهد بود؛ فصل اول کلیات و مقدمات تحقیق، فصل دوم شامل ادبیات، پیشینه و سوابق تحقیق، فصل سوم شامل متدولوژی و روش تحقیق، فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار است (SPSS-LISREL-EVIEWS-MINITAB) و در نهایت فصل پنج که شامل نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق خواهد بود.

این نمونه پایان نامه دارای تمام پیوست ها، تحلیل ها و منابع و مدل ها نیز خواهد بود. همچنین یک نمونه پرسشنامه نیز به همراه دارد.

در هر رشته و گرایشی هستید میتوانید موضوع پایان نامه خود را در کادر بالا وارد نموده و یک نمونه پایان نامه کامل مشابه با آن دریافت کنید.

طبق بازخوردهایی که از شما عزیزان گرفته ایم، این حرکت امکان بسیار خوبی برای نگارش و انجام پایان نامه نهایی شما فراهم آورده است.

بطوریکه با مشاهده فصل اول میتوانید دریابید که چه بخش ها و بندهایی از پروپوزال باید در فصل اول بیاید

با مشاهده فصل دوم نمونه پایان نامه نیز علاوه بر اقتباس از خود پایان نامه میتوانید الگویی برای تهیه پایان نامه پایانی خود داشته باشید.

فصل دوم پایان نامه همچنین الگو و مدل خوبی برای تهیه و تدوین سمینار و پروژه دانشگاهی است.

با مشاهده و بررسی فصل سوم پایان نامه ارسالی نیز میتوانید روایی و پایایی پرسشنامه، نحوه درج فورمول ها و توابع روش تحقیق را در نظر داشته باشید.

همچنین نمونه پرسشنامه پیوست پایان نامه هم نگرش خوبی برای طراحی پرسشنامه به شما میدهد.

بخش تجزیه و تحلیل نمونه پایان نامه هم دیدگاه خوبی برای تدوین بخش های مختلف این فصل به شما میدهد.

و نیز با مطالعه نمونه فصل ۵ این پایان نامه میتوانید دریابید که روش جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهاد دادن در پایان نامه چطور است و جمع بندی چگونه است.

 

ارزیابی کیفیت محتوا