پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

رابطه بیان مسئله با موضوع تحقیق

راه های انتخاب موضوع پایان نامه و روش های انتخاب یک موضوع و عنوان مناسب برای رساله دکتری

در ادامه مباحث روش تحقیق پی اچ دی پروپوزال و در راستای توجه به نیاز شما و زمانی که ندارید؛ امروز قصد بررسی رابطه بین بیان مسئله و موضوع انتخابی پایان نامه را داریم. پس از شنیدن محتوای آموزشی تدارک دیده شده، شما عزیزان میتوانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید و دروس آموزشی بیشتری دریافت کنید.

انتخاب یک موضوع مناسب برای پایان نامه رعایت اصولی را میطلبد که توجه به آن میتواند آینده تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد، دوره دکتری ـ DBA ـ و حتی دوره پسادکتری یا پست دکتری را نیز تضمین کند.

در این درس، روای دانش مطالب روش تحقیق گردآوری شده از منابع و ماخذ علمی متعدد را بصورت یکپارچه و در یک قالب علمی پژوهشی برای شما روایت میکند.

نظرات سازنده خود را با ما در میان بگذارید.

مقالات آموزشی مرتبط