پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

روش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

روش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد یکی از چالش های همیشگی دانشجویان در ترم های پایانی است. با وجودیکه مبانی نظری و تئوریک انجام پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در کتابها ،مقالات، ایبوک ها و سایر متن های آموزشی دانشگاهی به کرات طرح شده است، اما نوشته جامعی که بتواند درک کامل و ساده ای از روش انجام و نگارش پایان نامه را ارائه دهد کمیاب است. 

آماده کردن پروپوزال تحقیق

گام اولیه برای شروع نوشتن یک پایان نامه، انجام پروپوزال تحقیق است. در پروپوزال دانشجو دیدگاه کلی خود در رابطه با پایان نامه نهایی خود را طرح میکند. اغلب در درس روش تحقیق دانشجو با مبانی نظری و چارچوب مفهومی نوشتن پروپوزال روش تحقیق آشنا میشود، روش طرح مسئله را میآموزد. میداند که در طرح مسئله تحقیق باید نکات مجهول و مبهم موضوع پایان نامه را مطرح نموده و علت طرح موضوع را بنویسد. پیشینه و سوابق تحقیقی که دال بر موضوع پایان نامه است مطرح کند و روش ها و اهداف را در قالب پروپوزال انجام دهد. منبع نویسی در پروپوزال و رعایت امانت داری تحقیق نیز از گام های مهم است. نهایتا، مرور چند نمونه پروپوزال آماده کمک خوبی برای نوشتن بخش های مختلف پروپوزال محسوب میشود.

انجام فصل اول پایان نامه؛ کلیات و مقدمات تحقیق

پس از دفاع و تایید پروپوزال تحقیق، محقق باید فصل کلیات و مقدمات پایان نامه که فصل اول خوانده میشود را انجام دهد؛ انجام فصل اول پایان نامه را میتوان بسط و توسعه پروپوزال تحقیق دانست؛ در فصل اول، محقق کلیاتی مانند مقدمه پایان نامه، ضرورت و اهمیت تحقیق، قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی پایان نامه را انجام دهد. آنچه در فصل اول مهم است توسعه چارچوب نظری پایان نامه به حالت کلی و جامع است. همچنین در فصل اول نباید پیشینه و سوابق را مطرح نمود.

انجام محتوای فصل دوم پایان نامه؛ ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق

محتوای فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و نیز رساله دکتری و DBA، شامل بررسی متغیرها، شاخص ها و مبانی نظری تحقیق است که در پروپوزال نوشته شده است. نوشتن محتوای ادبیات پژوهشی باید پیرو متغیرهایی باشد که در مدل مفهومی پروپوزال تحقیق نوشته شده است. تمام متغیرها باید توضیح داده شود. تا میتوانید در تیترهای کوتاه، شاخص های مفهومی مختلف را در ارتباط با یکدیگر بررسی کنید. 

مثلا اگر موضوع انتخابی پایان نامه شما این است:

بررسی نقش استراتژی بازاریابی شبکه ای در کاهش هزینه های بازاریابی کسب و کارهای مبتنی بر وب

بهتر اینکه متغیرهای موثر بر استراتژی های بازاریابی را یکبار با هم بررسی کنید، بازاریابی شبکه ای و انواع دیدگاه ها نسبت به آن را به بحث و تبادل آرا بگذارید. استراتژی کاهش هزینه را توضیح داده و ادبیات پژوهشی آن را بسط دهید. استراتژی های کسب و کار اینترنتی را توضیح دهید. کسب و کارهای مبتنی بر وب را شناسایی و تبیین کنید و در نهایت تمام پیشینه و سوابقی که به هر حوزه مربوط است را در بخشی به نام پیشینه و سوابق تحقیق، جداگانه گردآوری نموده و توضیح دهید. برای نوشتن مبانی نظری و ادبیات پژوهشی تحقیق حتما از چند نمونه محتوای فصل دوم پایان نامه استفاده کنید. توجه کنید که نوشتن سوابق و پیشینه تحقیق نیز دارای روش تحقیق بخصوصی است؛ برای انجام بخش پیشینه و سوابق تحقیق از چند نمونه آماده سوابق تحقیق در موضوعات مختلف رشته خود بهره بگیرید. در مجموع نمونه ها نقش مهمی در یادگیری روش انجام و نوشتن فصل دوم پایان نامه ایفا میکنند.

انجام فصل سوم پایان نامه ارشد؛ روش تحقیق پایان نامه

فصل سوم فصل روش تحقیق یا متدولوژی پایان نامه میباشد که انجام آن مستلزم برخورداری از کتب آموزش روش تحقیق و یا فایلهای آموزشی روش تحقیق در پایان نامه استفاده کنید. معمولا در پایان نامه هایی که با روش تحقیق کمی نوشته میشوند از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده های تحقیق استفاده میشود. پرسشنامه بر دو نوع است؛ پرسشنامه محقق ساخته ( به انگلیسی Made questionnaire ) و پرسشنامه استاندارد. برای طراحی پرسشنامه محقق ساخته و سوالات آن باید از مدل مفهومی تحقیق و فرضیات پایان نامه کمک گرفت. پرسشنامه های استاندارد نیز قبلا توسط صاحبنظران در موضوعات مشخص ساخته و طراحی شده اند. برای طراحی پرسشنامه محقق ساخته از نمونه پرسشنامه های مربوط میتوان استفاده نمود. نمونه پرسشنامه های استاندارد نیز در کتابها و یا در وبسایت های علمی معتبر مانند پی اچ دی پروپوزال قابل دانلود و خرید هستند. روایی و پایایی پرسشنامه های استاندارد از پیش سنجیده و ارزیابی شده و پرسشنامه های محقق ساخته نیز از نظر روایی و پایایی باید آزمون های آماری مانند ضریب آلفای کرونباخ که معمولا تجزیه و تحلیل آن از طریق نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته SPSS انجام میشود صورت گیرد.

انجام فصل چهارم پایان نامه ارشد؛ تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه

در نهایت، تمام داده هایی که از طریق، مصاحبه های ساختار یافته یا نیمه ساختار یافته، گزارش های سازمانی، کتاب ها و سایر منابع و یا  پرسشنامه ها بصورت داده های نرمال گردآوری شده اند، باید مورد تجزیه و تحلیل آماری دقیق قرار گیرند. در فصل تجزیه و تحلیل آماری، محقق داده ها را با آزمون های مورد نیاز تجزیه و تحلیل میکند. انجام تجزیه و تحلیل آماری مستلزم تسلط بر نرم افزارهای تحلیل آماری مانند SPSS و LISREL میباشد. تحلیل ها در دو قسمت آمار توصیفی و استبناطی انجام میشود. در این فصل از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری و DBA از جداول، نمودارها، دیاگرام ها و .. استفاده میشود.

انجام فصل پنجم پایان نامه؛ فصل نتیجه گیری، پیشینهادات و محدودیت های تحقیق

محقق در فصل پنجم پایان نامه تمام تحقیق پایان نامه را در یک قالب خلاصه و نهایی آماده دفاع و پذیرش میکند. بخش هایی مانند مقدمه و سوالات تحقیق، خلاصه پژوهش، نتایج آزمون های آماری، نتایج رتبه بندی ها و خلاصه ای از سوالات پرسشنامه و محدودیت های تحقیق را انجام میدهد. در این قسمت از پایان نامه باید نتایج به سمت ارائه پیشنهاد در سطح کلان و مدیریتی ارائه شود. پایان نامه ای که نتیجه گیری روشن و اثربخشی نداشته باشد ارزشی ندارد.

ویرایش و رفع ایرادات پروپوزال و پایان نامه

رفع ایراد پایان نامه

اگر پایان نامه یا پروپوزال شما سرشار از ایراد است آن را به ما بسپارید که ویرایش شود و منابع جدید هم اضافه شود

ویرایش پروپوزال تحقیق

ویرایش بیان مسئله، فرضیات، روش تحقیق و مدل مفهومی پروپوزال و چارچوب نظری تحقیق

proposal dissertation edit

نمونه پروپوزال روش تحقیق

منابع جدید لاتین به پروپوزال و پایان نامه

تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه

رشته گرایش ها

مدیریت 89%
مهندسی صنایع 61%
حقوق 71%
عمران گرایش سازه و مدیریت ساخت 50%
علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی 85%

ایبوک

جدیدترین کتابهای الکترونیک

نوشتن پایان نامه و پروپوزال تحقیق

مقالات فارسی و لاتین

مقالات جدید انگلیسی 2017

اعتبار تحقیق شماست

پایان نامه خارجی

پایان نامه خارجی همه رشته

از پروکوئست؛ طبق موضوع شما

آموزش انجام پروپوزال روش تحقیق پایان نامه ارشد و دکتری

Free management thesis sample proposals download, methodology lesson sample proposal plan download

منابع آموزشی دانلود نمونه پروپوزال روش تحقیق پایان نامه ارشد ـ دکتری

منابع پروپوزال روش تحقیق

  • دارای بیان مسئله،فرضیات،منبع،پیشینه و ..
  • مدیریت، صنایع،حقوق،عمران،کامپیوتر و ..
  • پشتیبانی آنلاین
  • phdkar[at]yahoo[dot]com
Print
انجام فوری ویرایش پایان نامه، پروپوزال، پرسشنامه، تحلیل آماری و نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

برخی موضوعات پروپوزال روش تحقیق مدیریت

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت با موضوعات نام تجاری, کیفیت, اثربخشی, فروش, استراتژی, کار تیمی, رفتار خرید, ریسک, عملکرد, مدیریت دانش, کارآفرینی, پیاده سازی استراتژی, بانکداری الکترونیک, سرمایه فکری, تفکر استراتژیک, سودآوری, استراتژی رقابتی, داده کاوی, بلوغ تجاری, هوش تجاری, مدیریت پروژه, پاداش, زنجیره تامین, بازاریابی محتوا, بانکداری اسلامی, تصویر برند, ارزش برند, دورکاری, قیمت گذاری, یادگیری سازمانی, اشتغال, نگرش مصرف کننده, رفتار مصرف کننده, اعتماد, مصرف, مولتی برندینگ, تولید سبز, توسعه پایدار, بازاریابی سبز, بهبود فرآیند, صادرات, واردات, رفتار شهروندی, مدیریت آموزشی, بازاریابی رابطه ای, بورس اوراق بهادار, مسئولیت اجتماعی, ترجیح برند, نوآوری, بازاریابی ویروسی, بازاریابی چریکی, بازاریابی شبکه ای, بازاریابی داخلی, کاهش هزینه, خرید تفننی, عدالت سازمانی, مهندسی مجدد, زنجیره تامین سبز, رضایت مشتری, تصویر ذهنی مصرف کننده, تمایل خرید, چابکی سازمانی, مناطق آزاد تجاری, هوش چندگانه سازمانی, اشتراک دانش, سرمایه اجتماعی, سهم بازار, بازار هدف, بازارهای نوظهور, توسعه مالی, سرریز دانش, نسبت مالی, فناوری اطلاعات, سیستم اطلاعات, فرهنگ و تعارض سازمانی, هوش هیجانی, هوش عاطفی, هوش معنوی, راهبردها, ترانزیت, مدیریت بازیافت, تورم, بیمه, بهره وری, عملکرد تولید, تولید سبز, تولید بهنگام, کانال های توزیع, محصول سبز, کلاس جهانی, رهبری تحولگرا و تحول آفرین, سرمایه انسانی و اجتماعی, رضایت شغلی, تصمیم گیری, مدیریت کیفیت جامع, پروپوزال توسعه بازار, استراتژی بازار هوشمند, مدیریت بحران, اخلاق حرفه ای, فاکتورهای کلیدی موفقیت CSFs, خرید اینترنتی, قصد خرید مجدد, شناسایی خطرات محیط کار HSE, خصوصی سازی, جهانگردی, آمیخته بازاریابی, EFQM, فراموشی سازمانی, بازاریابی بین الملل, انگیزه و انگیزش, فساد اداری, مدارس هوشمند, برندسازی, کارایی, CRM, ECRM, استراتژی اقیانوس آبی و سرخ, رتبه بندی استراتژیک صنعت, جانشین پروری, شبکه های اجتماعی, اقتصاد مقاومتی, پسابرجام, صنایع, مدل معماری استراتژیک, حاکمیت شرکتی, خلاقیت, رهبری مبادله ای, JIT, بهینه سازی فروش, آینده نگاری, تصمیم گیری چند معیاری MCDM, سرمایه گذاری, سکوت سازمانی, ساختار مالکیت, هوش رقابتی, شش سیگما, QFD, مدلیابی, مدلسازی استراتژِک, رقابت, پدافند غیر عامل, خلق ارزش, تدارکات, قراردادها, EPC, فرآیند, مهارت رهبری, عملکرد بانک, شهرسازی, فنون آموزش, بهره وری منابع انسانی, مدیریت ورزشی, مدیریت ساخت, محصول و تولید سبز, پیش بینی بازارهای مالی

پروپوزال روش تحقیق

سفارش انجام ویرایش پایان نامه

برای سفارش آنلاین منابع آموزشی برای نوشتن یک یا چند نمونه پروپوزال روش تحقیق کارشناسی ارشد یا دکتری کافیست فرم سفارش آنلاین را تکمیل نموده و ارسال نمائید. سفارش شما با دقت زیاد و سریع بررسی میشود.

ارزیابی کیفیت محتوا

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: