پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

طراحی مدل مفهومی پایان نامه

طراحی و ارائه مدل مفهومی پایان نامه مستلزم آشنایی با نحوه ترسیم شکل و روابط متغیرها و مولفه ها در قالب یک مدل شماتیک است. پایان نامه با مدل سازی مفهومی به زیرساخت حقیقی خود نزدیک میشود. این مدلسازی پایه اولیه تحلیل های نظری و آماری و آینده پژوهی تحقیق شما را رقم میزند. گرچه اغلب دانشجویان با انتخاب موضوع مبتنی بر مقاله بیس، قدم خوبی در انتخاب یک مدل تمام عیار بر میدارند؛ به شکلی که روابط بین متغیرهای تحقیق در مقاله، غالبا در بخش مدل مفهومی آن ترسیم میشود؛ اما با این وجود گاهی پایان نامه ما چه در مقطع کارشناسی ارشد و چه در رساله دکتری، دارای ابعاد و شاخصه هایی متفاوت از مقاله بیس انتخابی است که ایجاب میکند تغییرات در مدل سازی اولیه پژوهش رخ دهد.

thesis conceptual model design hints

پی اچ دی پروپوزال Phd-proposal

در واقع نحوه ترسیم مدل مفهومی تحقیق و شکل ساختاری مدل پژوهش، اساسا به نوع رابطه ها و تاثیراتی است که از هر متغیر به متغیر دیگر در نظر گرفته ایم. حتی در پژوهش هایی که فاقد متغیرند مانند تحقیقات مبتنی بر گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد، میتوانیم بر اساس ویژگی هایی که نقش متغیر را ایفا میکنند، مدل تحقیق را بسازیم.

برای آشنایی بیشتر با مدل سازی مفهومی در تحقیق، اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: