پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

عناوین رساله های دکتری مدیریت

نمونه موضوعات رساله دکتری مدیریت

Management phd thesis sample titles

مطالعه نمونه موضوعات رساله دکتری مدیریت ایده های اجرایی بهینه ای برای انجام پایان نامه و پروپوزال دکتری فراهم میکند. موضوع پایان نامه گرچه حوزه ای یونیک و یکبار مصرف است، اما انتخاب را ساده تر میکند و جنبه آموزشی موثری دارد. در این بخش از وب سایت، phd proposal سعی دارد بصورت روزانه موضوعات پیشنهادی یونیک خود را صرفا جهت ایده برداری و از منظر آموزشی ارائه دهد.

ما در پی اچ دی پروپوزال، قصد داریم آموزش های انتخاب موضوع پایان نامه دکتری مدیریت را در تمام گرایش ها یکجا ارائه دهیم؛ چون عقیده داریم ایده های مشترکی بین گرایش ها هست که ممکن است اثربخشی یادگیری را افزایش دهد.

نقش مقاله بیس روز در انتخاب موضوع پایان نامه دکتری

تصور کنید پایان نامه دکتری حسابرسی مینویسید و ترم های آخر دوره دکتری هستید؛ موضوعی در این رابطه انتخاب کرده اید:

طراحی مدل استراتژیک اخلاق حرفه ای حسابرسان و کیفیت پایدار حسابرسی

خب شما با انبوهی از مفاهیم و چارچوب های نظری و نظریه های علمی در این موضوع روبرو هستید، اگر بیاییم و چند نمونه مقاله بیس و مبنا که دارای یک حوزه نظری باشند پیدا کنیم؛ هم کار انجام پایان نامه و نگارش پروپوزال با انسجام بیشتری همراه خواهد شد و هم از سردرگمی در نوشتن مسئله تحقیق رها خواهیم شد. اول باید مقاله بدنه را انتخاب کنیم سپس سراغ شاخه های فرعی آن برویم. مقاله بیس روز ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ که در زمان اخیر چاپ شده باشد و ایمپکت فکتور یا ضریب تاثیر بالاتری داشته باشد در اولویت انتخاب است.

موضوعات روز مدیریت منابع انسانی

ما در اینجا نمیخواهیم عینا موضوعات روز مدیریت منابع انسانی را به شما دیکته کنیم؛ روش یافتن و ایده پردازی در انتخاب موضوعات است که اهمیت دارد؛ به روز بودن، جدید بودن مفاهیم و مبتنی بر مدل بودن زمینه های موضوعی منابع انسانی را میتوان با تاکید به اولویت هایی بهتر درک نمود. گام به گام انتخاب موضوع رساله دکتری و یا کارشناسی ارشد مدیریت را میتوان چنین عنوان نمود که پیدا کردن سرشاخه موضوعی مهم است؛ یعنی ابتدا ژورنال های ISI مدیریت منابع انسانی را بیابیم؛ سپس در آنها خیلی نظام دار و سیستمی جستجو کرد؛ عبث است که عینا مدیریت منابع انسانی را در اینترنت جستجو کنیم.

شناسایی مجله های مقاله ISI مدیریت منابع انسانی

 

موضوع رساله دکتری مدیریت ورزشی

 

 

موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی سبز

 

موضوع پایان نامه دکتری بازاریابی

 

موضوعات رساله دکتری کارآفرینی

 

موضوعات پایان نامه مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

 

موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی دولتی