پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

فرآیند داوری مقالات علمی پژوهشی

مراحل داوری مقاله در مجلات، فصلنامه ها و ژورنال های داخلی علمی پژوهشی داخلی

خب ما کار نگارش مقاله علمی پژوهشی رو با رعایت ساختار یک مقاله علمی پژوهشی انجام میدیم، برای مجله ای که موضوع ما را بخواهد و رتبه خوبی هم داشته باشد ارسال میکنیم، جدا از اینکه قبل از نوشتن مقاله علمی پژوهشی باید فرمت مقاله را از مجله ای که قصد گرفتن پذیرش داریم دریافت کنیم و مقاله را بر اساس آن انجام بدهیم، مراحل داوری مقاله در مجلات، فصلنامه ها و ژورنال های داخلی علمی پژوهشی داخلی دارای فرآیندی نظام دار و سیستمی است. ممکن است مقاله ما در گام اول پذیرفته شود، ممکن است نقد شود و برای رفع اشکال و ویرایش به نویسنده مقاله عودت شود و یا توصیه هایی از سوی داوران مقاله وجود داشته باشد.

اما در مجموع پاسخ داوران به مقاله و نقد آن دارای فرآیندی است که توجه هوشمندانه تر به اجرایی سازی و مدیریت آن میتواند به پذیرفته شدن مقاله و اکسپ و چاپ آن منتهی شود و اهداف علمی و رزومه ای ما را محقق سازد. پی اچ دی پروپوزال برای آشنایی بیشتر و بهتر با فرآیند داوری مقالات علمی پژوهشی یک نمونه رویه داوری مقاله را در شکل زیر آورده است.

مراحل داوری مقاله در مجلات، فصلنامه ها و ژورنال های داخلی علمی پژوهشی داخلی
مراحل داوری مقاله در مجلات، فصلنامه ها و ژورنال های داخلی علمی پژوهشی داخلی
مقالات آموزشی مرتبط