پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

فرق مقاله بیس ارشد و دکتری

فرق مقاله بیس کارشناسی ارشد و دکتری

در پاسخ دوستانی که پرسیدند مقاله بیس در مقطع کارشناسی ارشد با ارائه مقالات بیس و پایه دوره دکتری و یا DBA چه فرق و تفاوتی دارد؛ این نوشته را آماده کردیم که جمع بندی کاملی باشد:

خب ما در دوره کارشناسی ارشد وقتی درس پایان نامه اخذ میکنیم، قبل از هر چیز باید پروپوزالی ارائه بدهیم، این پروپوزال بر پایه یک موضوع نوشته میشود، منتها تفاوت اینجاست که باید خود موضوع را هم طی فرایندی پیشنهاد بدهیم، موضوعات پیشنهادی پایان نامه معمولا با یک مقاله بیس یا مقاله بنیادی Base article به اساتید اعلام میشود. یعنی اگر ما موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت ساخت را مقطع کارشناسی ارشد اعلام میکنیم تا یک موضوع تایید شود، به ازای هر موضوع باید یک مقاله بیس پیشنهاد دهیم. اما

فرق ارائه مقاله بیس ارشد و دکتری

اما تفاوت مقاله بیس در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در چیست؟ در واقع نوشتن پروپوزال از روی مقاله بیس در دوره دکتری کمی متفاوت است؛ یعنی در مقطع دکترا نمیتوان مثل پایان نامه های کارشناسی ارشد تنها با یک مقاله بیس پیدا کنیم و بر اساسش پروپوزال رساله دکترا را بنویسیم.

نوشتن پروپوزال از روی مقاله بیس در پایان نامه دکتری

نوشتن پروپوزال پایان نامه دکتری از روی مقاله بیس دارای اصول متفاوتی است که برخی عبارتند از:

ـ برای طراحی چارچوب نظری پروپوزال دکتری باید حداقل سه مقاله بیس پیدا کنیم که هر سه، چارچوب نظری و مفهومی ما را در یک راستا پوشش داده باشند.

ـ برای طراحی بخش مدل مفهومی پروپوزال دکترا باید چهار مقاله بیس پیدا کنیم که قبل از طراحی و ترسیم، ابتدا مدل های مرتبط آن را مرور و بررسی نماییم.

ـ برای نوشتن سوالات و اهداف و یا فرضیات پروپوزال دکتری بهتر است از مقاله بیس محوری که دقیقا در راستای موضوع پایان نامه دکتری ما قرار دارد استفاده کنیم؛ یعنی یک مقاله انگلیسی و لاتین استاندارد که پیش از طرح مفاهیم در قالب مدل مفهومی، هر فرضیه یا سوال تحقیق را در پی مرور ادبیات آن بصورت انتهایی مطرح کرده باشد. ما با همان فرض آخر کار داریم. متعاقبا در همین مطلب، برای روشن تر شدن این صحبت، یک مقاله قرار خواهیم داد و بخش مرتبط را هایلایت شده مشخص میکنیم.

در نهایت میتوان گفت که فرق اصلی پیدا کردن مقاله بیس در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در تعداد و جنبه های مفهومی آن است.

در ادامه مطالب، پی اچ دی پروپوزال، آموزش های دیگری در خصوص اینکه چگونه مقاله بیس پیدا کنیم قرار خواهد داد تا نوشتن پروپوزال از روی مقاله بیس هر چه واضح تر شود.

مقالات آموزشی مرتبط