پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

فرق مقاله بیس با ایبوک بیس پایان نامه

تفاوت مقاله بیس با ایبوک بیس در نگارش پایان نامه

خب برای نوشتن پروپوزال پایان نامه دکتری و نیز ارشد، ما به یک الگو و مدل نیاز داریم که بتوانیم بخش هایی مانند ادبیات تحقیق و مسئله، فرضیات و سوالات پژوهش و هم چارچوب فکری و نظری موضوع را با تبعیت از آن به انجام برسانیم. برای این منظور ما تا یک سال پیش از مقاله بیس استفاده میکردیم اما در سال و سالهای اخیر در دانشگاه های مطرح کشور به دانشجو پیشنهاد میشود از ایبوک بیس مرجع نگاری انجام دهد.

فرق مقاله با ایبوک بیس مرجع پایان نامه

ـ کاربرد احتمالی و همزمان مقاله بیس Base article توسط چند دانشجو و چند دانشگاه

ـ احتمال بروز تشابه در موضوع پایان نامه چه در مقطع دکتری و چه کارشناسی ارشد با کاربرد مقاله بیس

ـ عدم پاسخگویی مقاله به تمام ابعاد پژوهشی مورد نیاز پروپوزال و پایان نامه؛ به ویژه در هنگام انجام و اجرایی سازی پروپوزال و رساله دکتری مدیریت

ـ ناکافی بودن چارچوب نظری مرتبط با موضوع در مقاله بیس ها

ـ جامع بودن ایبوک بیس باعث پذیرش راحت تر آن از سوی اساتید میشود؛ در حالیکه برای تایید و تصویب موضوع پایان نامه مبتنی بر مقاله بیس ISI نیاز به رفت و برگشت های متعدد هست.

ـ از هر بخش و Chapter  ایبوک بیس Base ebook میتوان یک موضوع پایان نامه استخراج کرد؛ همزمان با اینکه سایر بخش ها نیز مرتبط با موضوع رساله دکتری مدیریت خواهند بود.

ـ در ایبوک بیس ما با انبوهی از مقالات و منابع انتهایی هر بخش از کتاب مواجه هستیم!

ـ مقالات علمی ISI گرچه معتبرند اما به گذر زمان حساسند. جدید بودن و اینکه مقاله بیس مثلا دکتری بازاریابی ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۹ باشد دارای اهمیت بسیار است؛ اما این حالت جدید بودن سال انتشار درباره ایبوک بیس مصداق زیادی ندارد؛ چه بسا کتاب های مرجعی مثل ایبوک بازاریابی چندجلدی فیلیپ کاتلر مربوط به دهه گذشته است اما هنوز هم مرجع مهمی است که استناد به آن باعث ارزش یافتن رساله دکتری میشود.

در پایان اینکه پی اچ دی پروپوزال در حال قرار دادن مجموعه از بهترین ایبوک هایی است که میتواند به عنوان منبع، بیس و مبنای موضوعی نگارش پروپوزال و پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد بهره برداری شود.

شما ایبوک بیس را در مقابل درخواست استاد در خصوص ارائه مقاله بیس پیشنهاد دهید.

مقالات آموزشی مرتبط