پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

فصل اول پایان نامه همان پروپوزال است

فصل اول پایان نامه همان پروپوزال است؟

در شروع نگارش پایان نامه وقتی برای نوشتن فصل اول قدم بر میداریم، با نظرات فلسفی و مدیریتی زیادی مواجه میشویم، یکی از نظراتی که هنگام انجام فصل اول پایان نامه به چشم میخورد این است که فصل اول پایان نامه همان پروپوزال است، در حالیکه اساسا مضمون اشتباهی است. فصل اول پایان نامه تشابهاتی با پروپوزال دارد، همانطور که فصل سوم، چهارم و حتی مبانی و چارچوب نظری فصل دوم هم مشابه قسمت های پلان بندی پروپوزال است.

خلاصه فصل اول پایان نامه

خلاصه فصل اول پایان نامه از مواردی است که تشابه آن را در دیگر فصل ها هم شاهد هستیم، در ابتدای هر فصل خلاصه ای از محتوای همان فصل را مطرح میکنیم. تشابه فصل اول و پروپوزال، اساسا در بخش هایی مانند بیان مسئله، فرضیات، اهداف، سوالات و فرضیات، فصل اول با پروپوزال مشابه است و خلاصه فصل اول نیز طبیعتا بر اساس این قسمت ها تنظیم میشود. در فصل اول پایان نامه خلاصه نویسی بسیار مهم است، از این نظر که بتوان ابعاد بیشتری را به زبان ساده تر و خلاصه تر مطرح کرد.

فصل اول پایان نامه همان پروپوزال نیست بلکه در ابعاد زیادی شبیه به آن است. چون اساسا نمیشود برای اینکه تفاوت وجود داشته باشد، بخش هایی مثل بیان مسئله، فرضیات، اهداف، سوالات و فرضیات را در این فصل تغییر داد.

مقالات آموزشی مرتبط