پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

فصل پنجم پایان نامه کارشناسی ارشد

فصل پنجم پایان نامه کارشناسی ارشد

برای نوشتن فصل پنجم پایان نامه، بهترین منبع و مرجع مطالعه چند نمونه فصل پنجم پایان نامه است که قبلا تایید و تصویب شده باشد. با مرور نمونه پیشنهادات پایان نامه که در فصل های پنجم کارشناسی ارشد ارائه شده چه در سطوح مدیریتی و چه در سطح جزء میتوان به درک مناسبی در نگارش فصل ۵ دست پیدا کرد. در این نوشتار به مرور سعی میشود یک نمونه فصل پنجم پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانلود رایگان قرار گیرد. هدف از ارائه لینک دانلود رایگان نمونه فصل پنجم پایان نامه این است که محقق در دانشگاه نمونه نتیجه گیری در پایان نامه آشنا شود، محدودیت های تحقیق را بهتر درک کند، پیشنهادات کاربردی در پایان نامه را بصورت عملیاتی مطالعه کند، پیشنهادات پژوهشی پایان نامه را بررسی کند، رابطه پیشنهادات پژوهشی و کاربردی فصل پنجم را درک نموده و فاصله تحقیقاتی بین این دو را کشف کند. بطوریکه قسمت پیشنهادات پایان نامه را شاید بتوان از دستاوردهای اصلی تحقیق در پایان نامه تلقی نمود. برای آشنایی با نحوه نوشتن پیشنهادات در پایان نامه باید حداقل یک نمونه فصل پنج را با ۴ فصل ما قبل آن بررسی نمود.

در واقع متن نتیجه گیری در فصل ۵ باید آمیخته از یافته ها باشد که در قالب تعریف نتیجه گیری جای گیرد و تفاوت چکیده با نتیجه گیری در آن محرز و مشخص باشد.

پیشنهادات کاربردی در پایان نامه هم از بخش های مهم و پراهمیت فصل پنجم بشمار میرود. پیشنهادات کاربردی سطحی از پیشنهادات است که فراتر از پیشنهادات نظری و تئوریک به شکل اجرایی موضوع می پردازد. همچنین محدودیت های پژوهش در پایان نامه هم که از بندهای اصلی نوشتن فصل پنجم پایان نامه محسوب میشود از نکات اصلی فصل ۵ است که نشان میدهد محقق در طول انجام پایان نامه با چه مشکلات و محدودیت هایی مواجه بوده است؛ مثلا برای مثال به سه نمونه محدودیت پژوهش در پایان نامه های کارشناسی ارشد توجه کنید:

ـ عدم دسترسی کافی به داده های آماری سازمانی

ـ مشکلات مربوط به پیشینه و سوابق محدود تحقیق

ـ نا آشنایی پاسخ دهندگان با شاخص های و متغیرهای تخصصی مطرح شده در پرسشنامه استاندارد تحقیق

اجزای اصلی فصل پنجم پایان نامه کارشناسی ارشد

در پایان، فصل ۵ پایان نامه به نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق میپردازد. اساسا فصل پنجم را میتوان در نکات زیر خلاصه کرد:

۱٫ خلاصه کل پایان نامه (با برداشتی آزاد از محتوای فصل دوم پایان نامه)

۲٫ نتیجه گیری از فرضیات تحقیق (با تمرکز بر فصل چهارم پایان نامه)

۳٫ نتیجه گیری از ادبیات و سوابق تحقیق (با تمرکز و توجه به فصل ۲ پروژه پایان نامه)

۴٫ نتیجه گیری از روش های تحقیق (با توجه به فصل سوم پروژه تحقیق)

۵٫ نتیجه گیری از آزمون های مختلفی که در فصل چهارم پایان نامه مطرح شده است

۶٫ پیشنهادات تحقیق در سطح کلان (با توجه به اهداف پژوهشی و کاربردی تحقیق)

۷٫ پیشنهادات تحقیق در سطح مدیریت (اگر پایان نامه در مورد علومی مانند روانشناسی است، پیشنهادات خطاب به روانشناسان)

۸٫ پیشنهادات پایان نامه برای تحقیقات آینده

۹٫ محدودیت های پژوهش در پایان نامه

(شاید بتوان محدودیت های تحقیق را به دو بخش تقسیم کرد؛ الف) محدودیت های پژوهش خارج از اختیار و کنترل محقق، ب) محدودیت های در اختیار محقق و پژوهشگر)

۱۰٫ خلاصه ای از کل پایان نامه که در ۴ فصل گذشته نگارش یافته و تهیه شده

با وجودیکه فرمت و روش تحقیق در فصل پنجم پایان نامه اغلب یکسان است اما ممکن است در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و دانشگاه های سراسری و یا حتی مراکز مختلف یک دانشگاه مانند دانشگاه پیام نور تفاوت هایی وجود داشته باشد که برای درک بهتر این اختلاف ها باید به نمونه فصل پنج مربوط به همان دانشگاه و همان رشته توجه کرد.

لینک دانلود رایگان نمونه فصل پنجم پایان نامه:

نمونه فصل پنجم پایان نامه کارشناسی ارشد