پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

مراحل نوشتن پروپوزال دکتری برای پذیرش خارجی

روش نگارش پروپوزال دکتری؛ پذیرش اپلای و بورسیه

 راوی دانش تقدیم میکند:

روایتی از نکات و مراحل نوشتن یک نمونه پروپوزال دکتری برای اخذ فاند و پذیرش از دانشگاه های خارجی.

راوی دانش برای شما که فرصت خواندن ندارید، فرصت شنیدن و تازه شدن ایجاد میکند.

ما در راوی دانش تلاش داریم روایت های سایت پی اچ دی پروپوزال و مباحث روش تحقیق را بخصوص با تمرکز بر مقطع دکتری PHD و DBA بصورت رادیویی تولید و منتشر کنیم.

تمرکز راوی دانش تنها بر روایت دانش و توصیف ابعاد تحقیق و پژوهش است.

شما هم میتونید روایت های علمی خودتونو به راوی دانش بفرستید و به اشتراک دانش کمک کنید.

راوی دانش چشم انداز وسیعی برای ارائه صوتی و روایتی منابع روش تحقیق در نظر دارد.

 

ارزیابی کیفیت محتوا

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: