پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

مرور ملاک های انتخاب موضوع پایان نامه

معیارهای لازم برای انتخاب موضوع نوشتن پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

نخستین قدم در نوشتن پایان نامه و پیش از آن پلان پروپوزال، داشتن یک موضوع است. بدیهی است که انتخاب موضوع پایان نامه مهمترین قدم در انجام تحقیق و پژوهش محسوب میشود. هرچه در انتخاب موضوع تحقیق، پروپوزال و پایان نامه چه ارشد و چه دکتری و حتی دوره DBA توجه و دقت بیشتری داشته باشیم، محتوای تحقیق ما از اصالت و ارزش افزوده بیشتری برخوردار خواهد بود. بخصوص اگر قصد نوشتن پروپوزال اپلای داشته باشیم، انتخاب یک موضوع اساسی و متناسب با نیازهای کشوری که قصد اپلای و پذیرش داریم ضرورت و اهمیت ویژه ای می یابد.

در این سخن، شما به برخی اصول و ملاک های لازم برای انتخاب یک موضوع خوب برای پایان نامه گوش میدهید.

ارزیابی کیفیت محتوا

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: