پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

مقاله بیس دفتر مدیریت پروژه PMO

مقاله بیس ۲۰۱۹ دفتر مدیریت پروژه PMO

در ادامه مقاله بیس های ویژه انجام پایان نامه و نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری و برای دانلود رایگان مقاله ISI – 2019 در مورد مدیریت پروژه در حوزه موضوعات جدید PMO دفتر مدیریت پروژه به لینک دانلود زیر مراجعه کنید.

The role of the Project Management Office (PMO) in product lifecycle management: A case study in the defence industry

How do project management competencies change within the project management career model in large Chinese construction companies?

ارزیابی کیفیت محتوا

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: