پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

مقاله بیس رفتار مصرف کننده سبز

دانلود رایگان مقاله لاتین انگلیسی در مورد برند و رفتار مصرف کننده سبز با ترجمه چکیده مقاله

تعریف مقاله بیس

در تعریف مقاله بیس بگوییم که مقاله ای با ویژگی ها و خصوصیات کامل اعم از طراحی مدل، فرضیات، اهداف و متغیرها و عدم نقص در بیان مسئله که بتوان به عنوان الگویی برای نوشتن پایان نامه و رساله بهره گرفت. معمولا هنگام نوشتن پروپوزال تحقیق، دانشجو به دنبال یک نمونه مقاله بیس است که هم موضوع پایان نامه خود را مطابق با آن برگزیند و هم از ابعاد استاندارد آن مقاله بیس، پایه یا بنیادین به عنوان مرجع تحقیق خود بهره مند شود.

برای تبیین این موضوع، در این مطلب یک نمونه مقاله بیس لاتین رایگان در مورد برند و رفتار مصرف کننده سبز (Green consumer behaviour) آورده ایم.

ترجمه چکیده مقاله بیس

این مقاله بیس ۲۰۱۸ که مناسب رشته گرایش های مدیریت؛ مدیریت اجرایی، مدیریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی میباشد:

مدل جدید برای آزمایش رفتار مصرف‌کننده سبز

نکات مهم: یک مدل بهینه یا توافقی برای پیش‌بینی رفتار مصرف‌کننده سبز دشوار است. یک مدل برای رفتار مصرف‌کننده سبز بر اساس چندین سازه و متغیر توسعه پیدا کرده و آزمون شده‌است * به نظر می‌رسد مدل‌های رفتار مصرف‌کننده عمومی تاثیر مثبتی بر خرید الگوهای رفتار مصرف‌کننده سبز داشته باشند. با این وجود، در توسعه یک مدل یا حتی یک مدل توافقی که بتواند رفتار مصرف‌کننده سبز را پیش‌بینی کند، مشکلاتی وجود داشته‌است. در بخش نتیجه این مقاله به دنبال بررسی پیوندها بین مجموعه‌ای از ساختارها به منظور ارایه مدلی برای رفتار مصرف‌کننده سبز براساس مجموعه متفاوتی از سوابق رفتار خرید می‌باشد: نگرش اجتماعی، ارزش قرار داده‌شده بر روی ارتباطات سبز. ما یک نظرسنجی را در قالب پرسشنامه‌ای با کنترل خود ایجاد کردیم تا قبل از اعمال مدلسازی معادله ساختاری (SEM) برای تجزیه و تحلیل داده‌ها را جمع‌آوری کنیم. نتایج نشان داد که چگونه نگرش‌های عمومی اجتماعی تاثیر مستقیمی بر ارزش‌های مصرف سبز دارند و این که ارزش‌های سبز تاثیر مثبتی بر رفتار خرید سبز و پذیرش تبلیغات سبز دارند. با این حال، تبلیغات سبز تاثیر ضعیفی بر رفتارهای خرید سبز ایجاد می‌کند. رابطه بین این مفاهیم زمانی مهم می‌شود که با در نظر گرفتن نحوه توسعه کمپین های بازاریابی سبز و استراتژی‌های ارتباطی بتوانند ..

لینک دانلود رایگان مقاله بیس

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: