پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

مقاله بیس ۲۰۲۰ فناوری اطلاعات

نوشتن ریسرچ پروپوزال دکتری مدیریت فناوری اطلاعات IT نیز مانند دیگر رشته گرایش های مقطع دکتری، بدون تکیه بر مقاله بیس Base article امکانپذیر نیست. آنچه مقاله بیس یا مبنا در فرآیند نگارش پروپوزال رساله دکتری محقق میکند، آماده سازی مبنا و سنگ بنای نگارش پروپوزال است. معمولا بخش های بنیادین ریسرچ پروپوزال دکتری از یک یا چند مقاله بیس دریافت میشود. در این بخش از Phd-proposal شاهد یک مقاله بیس انگلیسی ۲۰۲۰ هستیم که به حوزه بلاک چین مربوط است. موضوع دقیق مقاله بیس عبارت است از:

چارچوبی برای تجزیه و تحلیل اتخاذ فن‌آوری بلاک چین blockchain: ادغام عوامل سازمانی، بازاری و فنی

همچنین اگر موضوع رساله دکتری شما در زمینه بلاک چین است، میتوانید با دانلود رایگان این مقاله، منبع دیگری برای نگارش رساله دکتری خود در دست داشته باشید. این مقاله با همکاری ۵ نویسنده دانشگاهی به رشته تحریر در آمده است.

مقاله بیس ۲۰۲۰ مدیریت فناوری اطلاعات بلاک چین

A framework for analysing blockchain technology adoption: Integrating institutional, market and technical factors

مقالات آموزشی مرتبط