پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

ملاک های انتخاب مسئله تحقیق در بیان مسئله

ملاک های انتخاب مسئله تحقیق در بیان مسئله

ملاک های انتخاب مسئله تحقیق در بیان مسئله

در بیان مسئله و درک کافی از مسئله باید موارد مهمی را مورد توجه قرار داد که برخی عبارتند از:

ـ خودداری از دوباره کاری

ـ علاقه مندی به موضوع

ـ آموزش های لازم برای ادراک محقق

ـ مناسب بودن شرایط کار

ـ امکان همکاری جامعه آماری

ـ مخارج احتمالی

ـ مشکلات احتمالی پیشبرد تحقیق و زمان لازم

در این آموزش صوتی، چند نمونه مثال نیز خواهید شنید..

 

 

ارزیابی کیفیت محتوا

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: