پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

موضوع رساله دکتری مدیریت با مثال

برای انتخاب یک موضوع مناسب برای رساله و پایان نامه دکتری مدیریت:

۱٫ موضوع را با تاکید بر طراحی مدل انتخاب کنید

ـ طراحی مدل استراتژیک بهره وری نظام آموزش عالی از منظر یادگیری مشارکتی

ـ طراحی مدل تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی با تاکید بر حوزه مدیریت آموزشی و با رویکرد صنعت مشاوره مدیریت

ـ طراحی مدل ریاضی مدیریت داراییها/بدهیها در شرکتهای بیمه ایران با بکارگیری برنامه ریزی پویای احتمالی

ـ طراحی و ارائه مدل رهبری اثر بخش در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

ـ طراحی مدل تاثیر اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز بر ارزش شرکت های تولیدی (شاهد تجربی: شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

ـ امکان سنجی و طراحی الگوی استقرار اثربخش مدیریت دانش

ـ طراحی و تدوین الگوی مناسب مدیریت گردشگری در شهر تهران

ـ تدوین الگوی راهبردی مدیریت اسپانسرشیپ ورزش حرفه ای ایران

ـ تدوین مدل بهینه سیستم های مدیریت پسماند شهری با رویکرد توسعه پایدار

ـ طراحی شبکه ارزش نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایران

۲٫ مدل و موضوع رساله دکتری باید جامع و کلی باشد

ـ مدل اجرای بهینه طرح جامع مالیاتی و رتبه بندی آنها به کمک تکنیک فازی

ـ طراحی نظام جامع هوشمند گردشگری سبز

ـ مدل جامع رهبری اثربخش سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

۳٫ جامعه آماری موضوع باید وسیع باشد

ـ مدلی برای رتبه‌بندی توان مالی بانک‌ها در ایران

ـ تأثیر اعتبارات بانک های دولتی و خصوصی بر رشد اقتصادی استان های ایران با تأکید بر نقش شرایط اقتصادی و سیاسی

ـ الگوی سودآوری در بانک های تجاری ایران

ـ طراحی شبکه ارزش نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایران با تاکید بر نقش دولت

بررسی و ساخت مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران

۴٫ نوآوری و شکاف پژوهشی موضوع مشهود باشد

از موضوعات پیش پا افتاده که چیزی جز تلف کردن وقت را نشان نمیدهد پرهیز کنید:

ـ بررسی علل عدم توجه به قصه های ایرانی در تولید برنامه های کودک ونوجوان (به انضمام بررسی تطبیقی مجموعه و کتاب قصه های مجید)

ـ بررسی میزان توانمندی خاله ریزه بدون استفاده از قاشق 😃

۵٫ موضوع رساله دکتری با موضوع طرح های تحقیقاتی اجرایی فرق دارد

اشتباه نکنیم؛ ما در رساله دکتری در پی طرح های اجرایی و عملیاتی نیستیم؛ بلکه پروپوزال و پایان نامه دکتری باید بویی از نظریه، تئوری و مکتب علمی بدهد.

موضوعاتی نظیر عناوین زیر مناسب نیستند (گرچه تایید شده اند اما اصولی نیستند)

ـ بررسی و اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری دانشگاه‌های جامع دولتی ایران

ـ طراحی مدل ریاضی اندازه گیری بهره وری با رویکرد تحلیل پوششی داده ای شبکه ای

ـ ارزیابی منابع انسانی بندر ماهشهر بر اساس مدل تعالی منابع انسانی

=> این مطلب پیرو پیام صمیمانه یکی از کاربران دوره دکتری نوشته شد.

(.. «در به در دنبال سایت های انتخاب موضوع پایان نامه کل اینترنت رو گشتم صدجا نوشته بود اصول انتخاب موضوع پایان نامه اما هیچ خبری از یک نوشته علمی که اساس و نکته های موضوع رساله دکتری یا اینکه اصن چطور بتونیم موضوع رساله دکتری رو انتخاب کنیم و یک عنوان قوی داشته باشیم، در چند جمله میتونید مشاوره بدید که چطور موضوع رساله دکتری مدیریت را انتخاب کنم؟»

 

پی اچ دی پروپوزال آماده همفکری جهت انتخاب یک موضوع مناسب برای رساله دکتری است.

 

 

مقالات آموزشی مرتبط