پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

موضوع پایان نامه ارشد علوم تربیتی و جامعه

عدم همخوانی موضوعات پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی با نیاز جامعه

(روانشناسی و علوم اجتماعی)

۱- مقدمه

توسعه پایدار بدون توسعه پژوهش و نهادینه شدن پژوهش در جامعه عملی نمی گردد. پژوهش را می توان زیربنای اصلی توسعه همه جانبه دانست. کشورهای پیشرفته جهان جهت محقق ساختن اهداف توسعه در برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی خود، پژوهش و استفاده از یافته های پژوهش را در اولویت نخست قرار داده و به این منظور منابع مادی، انسانی، اطلاعات لازم را جهت انجام فعالیت های پژوهشی در اختیار مراکز و نهادهای آموزشی قرار می دهند.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به دلیل حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای توان بالقوه قابل توجهی در اجرای طرح های تحقیقاتی هستند. بخشی از این طرح ها می توانند در قالب فعالیت های پژوهشی به صورت پایان نامه دانشجویی انجام گیرند. پژوهش های دانشگاهی که حاصل همکاری دانشجویان و مدرسان است، ظرفیت های بالقوه عظیمی هستند که در صورت وجود شرایط لازم می توانند بسیاری از نیازمندی های پژوهشی بخش های مربوطه خود را مرتفع سازند؛ بنابراین، اجرای پایان نامه باید با هدف قرار دادن مسائل واقعی حوزه مربوطه، به یافتن راه حل های مناسب منجر شود و به این وسیله بخشی از ابهامات آن حوزه را روشن سازد.

۲- بیان مسئله

آموزش عالی برحسب ضرورت های تاریخی، دگرگونی های بسیاری پیدا کرده است. ساختار و کارکردهای امروزی آن را، به طور کلی می توان در نهاد دانشگاه بازشناخت. دانشگاه پدیدهای جهانی است که پاسداری و پیشبرد آن، با ضرورت های تاریخی، از جامعه ای به جامعه دیگر منتقل شده است. در دنیای امروز، واقعیت های محیطی و دگرگونی های حاد و سریعی که شاهد آن هستیم، بروز تغییرها و تحول های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و به ویژه تکنولوژیکی در جامعه جهانی که به نحوی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، چشم ما را به نظاره شرایط موجود و اندیشه را متوجه آیندگان می سازد. رشد سریع جمعیت افزایش روزافزون آگاهی، افزایش نیازها و انتظار های افراد و گروه ها، تحول بنیادی در مهارت ها و تخصص های مورد نیاز جامعه مسئله اشتغال و تأمین شغلی، رفاه اجتماعی، تأمین اعتبارهای لازم جهت تحقق اهداف برنامه های توسعه ملی، همه نظام آموزش عالی کشور را در شرایطی قرار داده است که ناچار باید اهداف و ساختار و عملکرد خود را با شرایط متحول کنونی و نیازهای آینده جامعه منطبق نماید (حاتمی، ۱۳۸۹).

 در این بین دانشگاه ها برای رسیدن به اهداف خود، با چالش ها و مسائل مختلفی همچون کمیت گرایی در پژوهش و تحقیق به جای ارائه پژوهش های کیفی و تأثیر گذار، گسترش تحصیلات تکمیلی، تحول در حوزه فناوری و صنعت، گسترش نابرابری های آموزش در مراکز آموزش عالی، رشد فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و ظهور آموزش های الکترونیکی، افزایش زنان و دختران در مراکز آموزش عالی، چالش ها و مشکلات فرهنگی در دانشگاهها، عدم هماهنگی بین دانشگاهها با حوزه صنعت و خدمات، افزایش دانش آموختگان بیکار و جویای کار پایین آمدن کیفیت تدریس و آموزش و توسعه دوره های آموزشی میان رشتهای درگیر هستند که ضرورت اتخاذ برنامه های راهبردی از سوی مدیران و برنامه ریزان دانشگاهها را برای رفع این مشکلات می طلبد (نیستانی و همکاران، ۱۳۹۲)

یکی از هدف های تشکیل دانشگاه بررسی و حل مسائل اجتماعی از طریق علمی است. زندگی جمعی در هر زمینه مسائلی را به وجود می آورد. برای ادامه حیات جمعی و بهبود وضع افراد باید این مسائل را از طریق علمی مشخص ساخت و به حل آن مبادرت نمود. معمولا جامعه این کار را بر عهده دانشگاهها می گذارد. مسائل اجتماعی در زمینه های مختلف مثل اقتصاد بهداشت، تربیت و خانواده مشخص و روشن نیستند. روشن ساختن این مسائل مستلزم داشتن بینش علمی و دید وسیع است؟ بنابر این دانشگاه باید از طریق مراکز تحقیق به بررسی اوضاع و احوال بپردازد، مشکلات را در هر زمینه مشخص کند و با در نظر گرفتن امکانات جامعه راه حل های اساسی را پیشنهاد نماید (شریعتمداری، ۱۳۹۳). بنابراین هدف آموزش عالی نباید تنها تربیت و تدارک کارشناسی باشد، بلکه باید بکوشد انسان های بسازد که به قبول مسئولیت های اجتماعی و ابتکارات واقعی، خلق و ابداع، جستجو پژوهش توجه و گرایش پیدا کرده و آمادگی فعالیت و توانایی آفرینش کسب نمایند (منبغی، ۱۳۹۳)

در دانشگاه، پژوهش در بعد دانشجویی اصلی ترین نمود خود را در واحد پایان نامه نمایان ساخته و دانشجویان با انتخاب این واحد قدرت ابتکار، اعتماد به نفس و پشتکار خود را با روح جستجوگر خویش در هم آمیخته و حاصل آن را در قالب پایان نامه ارائه می دهند؛ بنابراین می توان ادعا کرد که پایان نامه نخستین گام نظام مند در بعد پژوهش است که دانشجویان با آن آشنا می شوند. حجم زیادی از پژوهش های دانشگاهی در قالب پایان نامه ارائه می گردد و بسیاری از مقاله های علمی بر گرفته از همین پایان نامه ها و رساله ها هستند؛ بنابراین پایان نامه ها نقش مهمی در تولید دانش جدید ایفا می کنند. به بیان دیگر پایان نامه ها نه تنها تمرین پژوهش برای دانشجویان است، خود یکی از روشهای تولید دانش جدید به شمار می آید (مصوریان، ۱۳۹۰). پایان نامه آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق و تتبع بپردازد (نیلی و همکاران، ۱۳۸۶). پایان نامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی کاری است پژوهشی که باید بر اساس روش تحقیق و فرآیند تحقیقاتی قابل قبول به انجام برسد، لذا نباید نوشت بلکه باید به عنوان یک کار علمی معتبر انجامش داد. اصولا کار بدون تحقیق در این مرحله ارزش ندارد و اعتبار این پایان نامه ها نیز به روش تحقیق آنها وابسته است (عندلیب، ۱۳۹۰).

دوره های تحصیلات تکمیلی در نظام آموزشی با ماهیتی کاملا پژوهشی از نقش و جایگاهی ویژه در چرخه ی علمی برخوردار است، زیرا این مقطع تحصیلی باید بتواند در توسعه و پیشرفت پژوهش بشری سهیم شده و به قدر بضاعت علمی خود در آن مشارکت نماید. این دوره بر این اساس طراحی شده است که دانشجویان بتواند با بهره گیری از نظریات دیگران، مجوزی برای عمل کردن کاربردی، عملیاتی، اجرایی و مدیریتی کسب نماید؛ به عبارت دیگر دانشجو هیچ نظریه ای به نظریه های قبلی اضافه نمی کند، بلکه فقط از آنها استفاده می نماید. این بدین معنی است که دانشجو یاد می گیرد چگونه از دانش دیگران در حل مسائل خود استفاده کند؛ بنابراین، در این دوره هدف، تربیت کارگزار و مدیر است به گونه ای که نظریات دیگران را در پیش بردن طرح های خاص مورد اجرا و استفاده قرار دهد. به همین علت کارهای تخصصی این مقطع صرفا می تواند به سنجش و آزمون نظریات دیگران منتهی شود. لذا می توان گفت در این مقطع «کاربرد دانش در ارتقای مهارتها» هدف نظام آموزشی قرار گرفته است. همان گونه که به وضوح دیده می شود، هدف از تحصیل در دوره کارشناسی ارشد یادگیری دانشی است که دیگران تولید کرده و به کار گرفته اند؛ بنابراین، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد باید کاربردی باشد و در آن دانشجو سعی کند مسئله مورد مطالعه خود را با استفاده از پایه های نظری، روش تحقیق، مدل ها و ابزار موجود (دانش دیگران) تجزیه و تحلیل کرده و را حل یا راه کار مناسبی برای آن پیدا کند (عندلیب، ۱۳۹۰). انجام پایان نامه و نوشتن پروپوزال بخشی از تحقیق در دوره کارشناسی ارشد است که موضوع پایان نامه و انتخاب عنوان دقیق برای پروپوزال از اهمیت ویژه ای برخوردار است، آنچه مهم است، وجود رابطه و تطابق با نیازهای جامعه در پایان نامه و انجام پایان نامه طبق نیازهاست.

در دوره کارشناسی ارشد، اجرای پایان نامه علاوه بر اینکه نقش آموزشی و تمرینی برای دانشجویان دارد، باید باهدف قرار دادن مسائل واقعی حوزه مربوطه، به یافتن راه حل های مناسب منجر شود و به این وسیله بخشی از ابهامات آن حوزه را روشن سازد. پایان نامه و رساله به عنوان برونداد پژوهشی دانشجویان باید راه نشان دهد، ذهن دانشجو را در مسیر مسائل اجتماعی به حرکت درآورد و او را برای آینده ای بهتر آماده سازد. البته منظور این نیست که پایان نامه ها صرفا باید مسائل کاربردی را مدنظر داشته باشند و مسائل نظری را مورد توجه قرار ندهند بلکه به این معناست که به خاطر فراوانی مسائل کاربردی، درگیر شدن در این گونه موضوعات هم برای دانشجو جاذبه بیشتری دارد و هم او می تواند ثمره فعالیتهای خود را به زودی مشاهده کند که این امر موجب تشویق دیگران در زمینه های پژوهشی می شود. شاید تحقیقات کاربردی برای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و تحقیقات نظری در سطح دکتری مناسب تر باشد اگرچه این امر کلیت ندارد و بر حسب مورد و در موضوعات مختلف فرق می کند (خاکی، ۱۳۸۷).

توسعه پایدار بدون توسعه پژوهش و نهادینه شدن پژوهش در جامعه عملی نمی گردد. پژوهش را می توان زیربنای اصلی توسعه همه جانبه دانست. کشورهای پیشرفته جهان جهت محقق ساختن اهداف توسعه در برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی خود، پژوهش و استفاده از یافته های پژوهش را در اولویت نخست قرار داده و به این منظور منابع مادی، انسانی، اطلاعاتی لازم را جهت انجام فعالیت های پژوهشی در اختیار مراکز و نهادهای آموزشی قرار میدهند (بیات، ۱۳۸۹).

امروزه پژوهش از جدی ترین نیازهای کشور ماست و این نیاز ناشی از قرار دادن توسعه به عنوان محور همه برنامه ها و اقدام هاست. تحقیق و توسعه در واقع فرآیندهای لازم و ملزوم یکدیگرند. پیش شرط توسعه در همه ابعاد شناخت جامع و دقیق وضعیت موجود و مطلوب است. چنین شناختی جز با پژوهش به معنای درست آن حاصل نمی شود (موسوی و همکاران، ۱۳۹۰).

پاسخگویی اجتماعی آموزش عالی و تعهد درونی آن به حل و رفع مسائل توسعه ای در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی بیش از پیش ارزش و اعتبار پیدا کرده است. اقتصاد دانش موجب شده است که دایره ذی نفعان و مشتریان آموزش عالی بیش از پیش توسعه و تنوع پیدا بکند. دستگاههای مختلف دولتی، سازمان های عمومی، بنگاه های خصوصی تولید و خدمات، بازار کار مالیات دهندگان و نهادهای مختلف جامعه بیش از هر زمان بر انتظارات خود از آموزش عالی تأکید می کنند. آنها پی جو کنجکاوند که از درس و بحث و تحقیق و فنون دانشگاهی چه مرهمی بر زخمهایشان، چه راه حلی برای مسائل و چه ارزش افزوده ای در راستای مطلوبیتها و اهدافشان فراهم می آید. دانشگاه جزیره مستقلی از نخبه ها تلقی نمی شوند، نباید به برج عاجی برای کارهای دانشگاهی تحویل شود و انتظار می رود با سایر زیر نظام های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تعامل و همکنشی نافع و اثربخش داشته باشد. این شرایط، وضعیت دوگانه ای را برای آموزش عالی و دانشگاه فراهم آورده است. از یک سوء بازار مشتریان و مخاطبان آموزش عالی و دانشگاه پررونق و گسترده شده است و از سوی دیگر، اگر دانشگاه نتواند عملکرد و بروندادهای خود را از حیث کیفیت و تناسب با این انتظارات نوپدید و متنوع تنظیم بکند، نه تنها به دلیل محدودیت های منابع دولتی در یک جهان رقابتی با بحران های مالی و اعتباری دست به گریبان می شود، بلکه به دلیل ناتوانی از تعاملات رضایت بخش با شبکه نهادها و ذی نفعان مختلف جامعه به بحران کارآمدی و اثربخشی نیز دچار می شود؛ و به همین دلیل، نیازمند مبنای نظری محکمی برای فهم سطوح و ابعاد تعاملات آموزش عالی و سایر نظام های تولید و خدمات هستیم (فراستخواه، ۱۳۸۹).

بر اساس رویکردهای موجود، وظیفه و کارکرد دانشگاه در دستیابی به اهداف اقتصاد دانش محور و نظام ملی نوآوری، تولید دانش، آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر و انتشار و انتقال دانش است. دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، با آموزش مهارت های علمی و عملی به نیروی انسانی، علاوه بر تأمین نیروی کار آمد موردنیاز، موجب انتشار دانش می شوند. به یقین انتقال و به کارگیری دانش، فرایندی هزینه بر است و در زنجیره خلق و بهره برداری دانش، عناصر مختلفی در حال تعامل هستند دانش لزوما در دانشگاهها خلق نمی شود، بلکه دانشگاه جزئی مهم و حیاتی است و در همکاری با بخش های تولیدی و خدماتی، علاوه بر پژوهش های بنیادی، می تواند به پژوهش های کاربردی، آموزش نیروی انسانی کارآفرین و تأمین نخبگان و اندیشمندان موردنیاز چرخه تولید دانش بپردازد، کارکرد دانشگاه علیرغم سابقه طولانی در ایران، چندان در عرصه نوآوری و خلاقیت درخشان نیست. دانشگاه برجسته ترین سازمان علمی انسان ساز و مترقی است که لزوم توجه به پژوهش و انجام تحقیقات، به ویژه تحقیقات کاربردی و توسعه ای در آن محسوس است؛ امری که متأسفانه در نظام آموزشی به جای توجه و اهتمام به نوآوری و خلاقیت و ترویج شیوه های علمی، بر حافظه و پرورش قوای ذهنی تأکید می کند و همچنان پژوهش جایگاه مشخصی، نه تنها در میان استادان و اعضای هیئت علمی، بلکه در بین دانشجویان نیز ندارد (فضل الهی و همکاران، ۱۳۹۱)

بنابر دیدگاه مطلعان، یکی از کارکردهای اصلی پژوهش، حل مسئله است ماهیت و نوع مسئله در تعیین جهت گیری های پژوهش در پاسخ به تقاضا برای همان مسئله مؤثرند. دیدگاههای مطلعان نشان از تمرکز عمده پژوهش های انجام شده در پاسخ به علاقه فردی دانشگران به جای دانشگاه و یا صنعت دارد. چه بسا جهت دهی علایق و زمینه تخصصی استادان راهنما در پروژه های دانشجویی و عدم تناسب آن با نیازهای روز جامعه ممکن است علت اصلی آرشیو شدن و عدم کاربست بسیاری از گزارش های پژوهشی باشد. گرچه در گذشته بخشی از پژوهش های علمی با برچسب کاربردی وظیفه پاسخگویی به نیازهای اجتماعی را به دوش می کشید، اما اکنون از همه پژوهش های علمی انتظار می رود پاسخگوی نیاز صنعت یا جامعه و مشکلی واقعی را حل کنند. اینجاست که عبارت تولید دانش در بستر کاربست زمینه ی شدن تولید دانش، چنانکه در بیانیه کنفرانس جهانی آموزش عالی یونسکو مصداق می یابد. دستیابی و توسعه علوم و فناوری های نوین نافع متناسب با اولویتها و نیازهای کشور و انتشار و به کارگیری آنها در نهادهای مختلف، تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی، انجام پژوهش های کاربردی در خصوص حل مشکلات کشور و ترکیب تقاضامحوری و عرضه محوری دانش نکات محوری اسناد راهبردی مورد تحلیل میباشد که بر مقوله تناسب پژوهش تأکید دارد (قلیزاده و رضوان، ۱۳۹۰).

 ولی آنچه که امروزه به شکل یک مشکل جدی ریشه دوانیده است، بی توجهی به نقش کاربردی پایان نامه ها و فاصله گرفتن از حالت ایده آل آنها در جامعه علمی کشور می باشد. اطلاع رسانی ضعیف و منتشر نشدن محتوای پایان نامه ها را یکی از دلیل های بدون کاربرد ماندن پایان نامه ها می داند. به سخن او بی اطلاعی از پایان نامه ها زمینه تکرار را فراهم می آورد. افزون بر آنکه دانش جدیدی به مجموعه دانش کشور افزوده نمی شود، زمان و هزینه قابل توجهی بیهوده، برای کارهای تکراری به هدر می رود. از طرفی بنیان کاربرد نتیجه پایان نامه ها بر انتخاب موضوع های کاربردی و در پیوند با نیاز جامعه استوار است. پیدا کردن موضوعی که هم تازه باشد و هم مشکلی از جامعه حل کند، دانش جدیدی تولید کند و همچنین با تواناییهای دانشجویان همخوان باشد کار به نسبت دشواری است و پژوهش های دانشجویی نشان میدهد که کمتر پایان نامه ای وجود دارد که مسئله آن با احساس مشکل شکل گرفته باشد (مطلبی، ۱۳۸۸).

به نظر می رسد، بررسی موانع پژوهش در دانشگاهها، اصلی ترین، مهم ترین و البته نخستین گام در پژوهش محور نمودن آن محسوب می شود. پژوهش محور نمودن دانشگاهها، نخستین پیش شرط موفقیت علمی در عرصه های جهانی و بین المللی محسوب می شود. در این خصوص، موانع و معضلات موجود باید به صورتی واقع بینانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدیهی است که واکاوی موانع پژوهشی، از طریق نخبگان علمی که بیش از هر قشر دیگری با پژوهش و فناوری مرتبط هستند، بسیار مفید فایده خواهد بود. تحقیقات بسیار کمی در ارتباط با موضوع این پژوهش در داخل و خارج از کشور انجام شده است و بیشتر تحقیقات انجام شده به موانع پژوهش اشاره دارند. با وجود این، سعی شده است تا حد امکان پژوهشهای نزدیک به این موضوع جستجو و بیان شود.

(رضوی و همکاران، ۱۳۸۵) در مقاله ای تحت عنوان «چالش های پژوهشی» از جمله مشکلات پژوهشی در دانشگاهها را شامل اعتبارات پژوهشی، اعضای غیر تخصصی در کمیته های پژوهش، کمبود بانکهای اطلاعاتی آنلاین و ضعف ارتباط بین شرکتها و دستگاههای دولتی و خصوصی با بخش پژوهش مطرح کرده اند. نقیب السادات پژوهشی را تحت عنوان رفع مشکلات و موانع تحقیق در کشور، یک ضرورت انجام داده است. نتایج این پژوهش نشان داد که تلاش جامعه علمی کشور برای اجرای عالمانه پژوهش ها و توجه به اولویتهای پژوهشی، در کنار اهتمام مسئولان برای پاسخ به نیازها و رفع مشکلات و موانع کنونی پژوهش در کشور می تواند آسیب های موجود بر سر راه توسعه پژوهش ها را از میان بردارد.

(بابایی ، ۱۳۸۸) پژوهشی با هدف شناسایی برخی عوامل بازدارنده فعالیتهای تحقیقاتی اعضای هیئت علمی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انجام داد. در این پژوهش عوامل بازدارنده تحقیق به پنج دسته، موانع مدیریتی سازمانی، آموزشی، مالی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی تقسیم بندی شد. نتایج نشان داد که کلیه عوامل مطرح شده بر میزان فعالیت های پژوهشی تأثیر گذار است؛ که در این میان عوامل مدیریتی سازمانی بیشترین اثر و عوامل سیاسی کمترین اثر بازدارندگی را در فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی را دارد.

(گریفین و همکاران ، ۲۰۱۱) معتقدند تنها جوامعی می توانند خود را با سیر تغییرات علوم تطبیق دهند که فرهنگ پژوهش محوری را در جامعه دانشگاهی خود با سیر تغییرات علوم تطبیق دهند که فرهنگ پژوهش محوری را در جامعه دانشگاهی خود نهادینه کرده و انجام پژوهش علمی و کاربردی را به عنوان محور اصلی تحصیل دانشجویان خود، قرار داده باشند. (امین و همکاران ۲۰۱۴) در مقاله ای با عنوان «دانش، نگرشها و موانع مربوط به مشارکت دانشجویان در پژوهش در دانشگاه» بیان نموده اند که موانع بسیاری به طور مستقیم یا غیرمستقیم در پژوهش وجود دارد. از جمله پایین بودن سطح انگیزه برای انجام پژوهش، بوروکراسیهای زائد اداری، کمبود وقت، آموزش، مشوقها و اشاره نمودند که این موانع باید به درستی شناسایی و بهبود یابند.

بالاخره در پژوهش دیگری که توسط (ایلکس و همکاران ، ۲۰۱۴) با موضوع «بررسی مدل فلسفی- اجتماعی پیرامون رابطه جامعه و علم جهت آموزش علوم تربیتی» در دانشگاه بریمن در کشور آلمان انجام گرفت، پژوهشگران ضمن بررسی تئوری فلکس در ارتباط تعامل میان علم و نیازهای جامعه و تشریح مدل آموزشی آن پیرامون چگونگی نشر اطلاعات از مراکز علمی به مراکز اجتماعی و چگونگی کاربرد آنها به بررسی میزان تناسب علم و چگونگی انتشار علم به مراکز اجتماعی در جامعه امروزی کشور آلمان پرداختند. آنها همچنین در پژوهش خود به بحث پیرامون مدل توسعه نوآوری در جهت اهداف علمی- اجتماعی پرداخته و نتایج آن را در چارچوب ارائه یک مدل نظری جدید در پایان پژوهش خود منتشر نمودند و پیشنهاداتی را در این راستا ارائه نمودند.

 با توجه به پیشینه مطالعات داخلی و خارجی که بیان شد این نتیجه حاصل می گردد که پژوهشی که به طور کامل به موضوع مورد نظر بپردازد تا به حال صورت نگرفته و پژوهش حاضر موضوع جدیدی را مطرح می کند. در واقع پژوهشگر با پژوهش پیرامون این موضوع قصد دارد دغدغه های جامعه را مدنظر قرار دهد تا بتواند راهکارهایی ارائه دهد تا پایان نامه های دانشجویی وسیله ای برای حل مشکلات جامعه باشد.

از آنجا که هدف پژوهش حاضر این است که به رغم اینکه نزدیک به صد در صد پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی از نوع کاربردی است آیا این پایان نامه ها با نیازهای ضروری جامعه ارتباط دارند؟ اهمیت و ارزش این پژوهش به این است که موانع این ارتباط را شناسایی کند و بتواند به راه حل هایی منجر شود که دانشجویان، استادان، سازمانها و نهادها را به تعامل با یکدیگر رهنمون نماید و از این طریق باعث شود که پایان نامه ها مرتبط با نیازهای جامعه شود و در نهایت از سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه تحصیلات تکمیلی بهره کافی برده شود. علاوه بر این، ذهن برنامه ریزان دانشگاهی، استادان راهنما و دانشجویان را در مورد موانع پیوند بین بروندادهای تحصیلی یعنی پایان نامه ها، با نیازهای جامعه روشن خواهد ساخت و آنها را تشویق خواهد کرد پس از شناخت این موانع، درصدد حذف آن برآیند.

منابع و مأخذ

خسروی، مهوش و همکاران، ۱۳۹۴، آسیب شناسی عدم همخوانی موضوعات پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی با نیاز جامعه، روانشناسی و علوم اجتماعی

حاتمی، حسین.(۱۳۸۹). ارائه یک مدل استراتژیک در آموزش عالی. مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت و نوآوری. شیراز .۲۱-۱

[نیستانی، محمدرضا و رفیعی، مریم. (۱۳۹۲). کاربست الگویابی در ارزیابی و برنامه ریزی بهبود کیفیت در دانشگاهها. مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی. تهران: سازمان سنجش آموزش کشور: ۸۵۰-۸۴۰

شریعتمداری، علی. (۱۳۹۳). جامعه و تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات امیر کبیر.

 منیعی، رضا.(۱۳۹۳). مطالعات تطبیقی در نظام آموزش عالی. تهران: انتشارات آوای نور.

منصوریان، یزدان (۱۳۸۹). صد نکته در پایان نامه نویسی. کلیات کتاب ماه، (۴)۹۳-۷۸.

عندلیب، علیرضا(۱۳۹۰). روش های تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، تهران: انتشارات آذرخش.

خاکی، غلامرضا. (۱۳۸۷). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور، کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.

بیات، نبی الله.(۱۳۸۹). بررسی فرصتها و تهدیدهای پیش روی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های اصفهان و زنجان در حوزه کارآفرینی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی برنامه ریزی آموزشی دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

موسوی، یعقوب و ذائر ثابت، فروغ. (۱۳۹۰). بررسی جامعه شناختی موانع ساختاری و انسانی رشد پژوهش های اجتماعی کاربردی در ایران در سال ۸۹-۱۳۸۸. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. ۲، ۳۴-۷. [۱۰] – فراستخواه، مقصود.(۱۳۸۹). بررسی الگوی تعاملات آموزش عالی و دانشگاهها با سایر نامه ای تولید و خدمات، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۵۷۰۶۴-۴۵.

 [فضل الهی، سیف اله، نوروزی، عباس علی و ملکی توانا، منصوره.(۱۳۹۱). بررسی عوامل بازدارنده مؤثر بر پژوهش های فرهنگیان. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی.۹(۲): ۱۲۲-۱۰۸.

حسین قلی زاده، رضوان. (۱۳۹۰). تناسب آموزش عالی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعه دانش محور، نامه آموزش عالی، ۱۳۸۴)، ۱۴۲-۱۲۱.

مطلبی، داریوش. (۱۳۸۸) انتخاب موضوع نیاز یا تفنن. کلیات کتاب ماه، (۴).۲۷-۲۶.

 رضوی، سید محمد و قدمی، حسین. (۱۳۸۵). چالش های پژوهشی. مجموعه مقالات همایش منطقه ای بررسی مشکلات پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی جهت بهبود آن. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

نقیب السادات، سید رضا. (۱۳۸۸). رفع مشکلات و موانع تحقیق در کشور، یک ضرورت. مجله علوم اجتماعی. ۱۴ ، ۳-۱٫

بابایی، مریم. (۱۳۸۸). بررسی برخی موانع فعالیت های پژوهشی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشکده علوم تربیتی

Griffin, MF, Hindocha, S. (2011). Publication practices of medical students at Britishmedical schools: Experience, attitudes and barriers to publish. Jou Medical Teacher, 33(1), 1-8.

Amin,T.T. Kaliyadan, F. Al Qattan, E.A. AlMajed, M.H. Al Khanjaf, H.S & Mirza(2012)Knowledge, attitudes and barriers related to participation of medical students in research in three Arab Universities Posted. med education online, 4(1),7-14.

Eilks, I. Stuckey, M. Mamlok-Naaman, R. & Hofstein, A. (2014). A socol philosophical modal on the scince on the science-to-society relationship for science education. Strand 8 Scientific literacy and socio scientific issues, 211.

ارزیابی کیفیت محتوا

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: