پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت

نکات طلایی انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

در خصوص انتخاب موضوع پایان نامه ارشد یا دکتری نکاتی را باید مورد توجه قرار داد که بعضی از مهمترین آنها عبارتند از:

خودداری از دوباره کاری در تحقیقات و وفاداری نسبت به پایان نامه های انجام شده قبلی

درجه اهمیت مسأله تحقیق و ارزش ادامه آن

علاقه مندی، کنجکاوری و کشش علمی برای دریافت واقعیات

آموزش، شرایط و کیفیات فردی شخص محقق

فراهم بودن اطلاعات و علمی بودن روش تحقیق پایان نامه

وجود وسایل و امکانات مورد نیاز تحقیق و مناسب بودن شرایط کار

امکان همکاری و همیاری در انجام پایان نامه بین واحدها و افراد ذیربط

مخارج تحقیق و استفاده احتمالی از پایان نامه در تحقیقات سازمانی

مشکلات، موانع، رویدادها و خسارات احتمالی در رابطه با تحقیق

زمان لازم برای تحقیق و انجام پایان نامه

چند نمونه از موضوعات سازمانی مسأله خیز برای انتخاب موضوع پایان نامه

مشکل لزوما به معنی آن نیست که شرایطی بطور جدی با وضعیت موجود در تقابل است و نیاز دارد به سرعت برطرف شود، مسئله تحقیق پایان نامه می تواند به سادگی نشانگر شرایطی باشد که کشف پاسخ صحیح آن نمی تواند به بهبود موقعیت مناسب فعلی کمک کند بنابراین بهتر است مشکل را این گونه تعریف کنیم:

«هر وضعیتی که به عنوان فاصله بین واقعیت و وضعیت مطلوب پدیدار شود»

پس مشکل می تواند هم شامل مسایل موجود در وضعیت فعلی و هم وضعیتهای ایده آلی در سازمان باشد، لذا مشکل می تواند از دست دادن سهم بازار، افت بهره وری سازمان، ارتقاء کیفیت زندگی کاری کارکنان، طراحی محصولات با کیفیت جدید و ممتاز باشد. حال به چند نمونه از این نوع مسایل اشاره می کنیم:

اثربخش نبودن برنامه های آموزشی

عدم رشد سهم فروش یک محصول در بازار

گروه های غیر رسمی و فشار در سازمان

عدم کارآمدی سیستم حسابداری

طراحی، روزآمد کردن سیستم اطلاعات مدیریت

مشکلات ناشی از سیستم حقوق و دستمزد

بررسی دلایل ضعف سازمان در مقایسه با رشد رقبا

روحیه کارکنان

انگیزش و مکانیزم های آن در سازمان

بطور کلی می توان گفت، در تحقیقات کاربردی که منظور اصلی تحقیقات مدیریتی هستند، آن دسته از مسایل از اهمیت و ارزش بالایی برخوردارند که با هدف حل مسئله صورت پذیرد. راههای دستیابی به مسأله عبارتنداز : ۱) خلاء موجود در پژوهش های گذشته ۲) عدم مطابقت نتایج، پیشینه و سوابق پژوهش های انجام شده ۳) واقعیتهای توصیف و تبیین نشده

ارزیابی کیفیت محتوا

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: