پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

نمونه مدل مفهومی پروپوزال مدیریت

آموزش ترسیم مدل مفهومی تحقیق در پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

در راستای کمک به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت جهت آشنایی با نحوه ترسیم مدل مفهومی تحقیق در پروپوزال پژوهشی مرتبط با پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت، سایت پی اچ دی پروپوزال در این بخش از آموزش ها، چند نمونه مدل مفهومی پروپوزال در اشکال مختلف، با موضوعات و متغیرهای متفاوت جهت دانلود رایگان در اختیار بازدید کنندگان قرار میدهد. اگر شما هم مدل مفهومی خاصی برای نوشتن و تکمیل پروپوزال تحقیق مد نظر دارید میتوانید با پی اچ دی پروپوزال مطرح کنید، تا پس از طراحی، جهت دانلود رایگان روی سایت قرار بگیرد. ( از سری آموزش های انجام پروپوزال و پروپوزال نویسی مدیریت ) قبل از اقدام به ترسیم مدل تحقیق در پروپوزال، متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی باید تبیین و شناسایی شوند.

در لینک های زیر میتواند به رایگان چند نمونه مدل مفهومی برای نوشتن پروپوزال دانلود کنید ( فایل های اغلب به فرمت  DOC – PDF میباشد که نمونه خوبی برای الگوی تحقیقات آتی میباشد ) این صفحه در طول هفته بروزرسانی و آپدیت میشود و شاهد مدل های بیشتر خواهید بود.

۱. مدل مفهومی موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

متغیرهای این مدل: مهندسی مجدد, تعهد مدیران, اصول مهندسی مجدد, مشارکت, فناوری اطلاعات, متدولوژی, پیاده سازی و مدیریت تغییر فرآیندها

۲. مثال ترسیمی مدل تحقیق در پروپوزال؛ مدل مفهومی ساختار سلسله مراتبی ارزیابی عملکرد مالی

منبع این مدل: منصوری، ع. و باقری، ا.، ۱۳۹۴، ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تهران با استفاده از الگوی ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور، فصلنامه حسابداری سلامت، سال چهارم، شماره سوم، پیاپی ۱۳ ، پاییز ۱۳۹۴ ، ص ص. ۸۶

۳٫ مثال ترسیمی مدل تحقیق در پروپوزال؛ مدل شماتیک برای پایان نامه دکتری شایستگی اخلاقی مدیران

این مدل مفهومی شامل ابعاد فردی، موقعیتی و سازمانی است. این مدل دارای شاخص ها و مولفه هایی نظیر توجه به ارزشها، مسئولیت پذیری سازمانی، تصمیم گیری مشارکتی است. این مدل برای مدیران بخش عمومی طراحی شده است. فایل این مدل به فرمت PDF میباشد.

۴٫ مدل مفهومی در روابط شکلی و ترسیمی ابداعی برای طراحی مدل و ایجاد دیدگاه جدید در خصوص انتقال تکنولوژی

لینک دانلود نمونه مدل مفهومی انتقال تکنولوژی رشته مدیریت

مسلما نمیتوان یک پروپوزال دکتری و نیز کارشناسی ارشد را بدون برخورداری از یک مدل مفهومی مناسب تصور کرد. برای رسیدن به یک مدل مفهومی جامع باید از چند مدل اقتباس کنیم. چه بسا در طراحی خود پروپوزال هم باید بصورت عملی چند نمونه مدل را مرور کنیم و سپس شکاف تحقیقاتی آن را درک نمونه و بر اساس آن یک مدل پیشنهاد دهیم.

۵٫ نمونه مدل شماتیک و ترسیمی تقسیم بندی ابعاد و اجزا در صنایع غذایی

 

مقالات آموزشی مرتبط