پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

پرسشنامه عملکرد بازاریابی نوآوری

پرسشنامه محقق ساخته یا به انگلیسی Made questionnaire پرسشنامه ای است که برای یک مبنای موضوعی خاص و با متغیرهای خاص آن طراحی میشود. سایت پی اچ دی پروپوزال منبع روش تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، حسابداری و صنایع، چند نمونه پرسشنامه محقق ساخته را برای آشنایی با روش و مراحل طراحی پرسشنامه ارائه میدهد.

موضوع پرسشنامه: تبیین ارتباط بین برند محصول و تحقیق و توسعه با عملکرد بازاریابی شرکت با نقش میانجی نوآوری محصول

جناب آقای/ سرکار خانم ….

با سلام،

احتراما به منظور پژوهش و تحقیق با عنوان « تبیین رابطه بین برند محصول و تحقیق و توسعه با عملکرد بازاریابی شرکت با نقش میانجی نوآوری محصول»  پرسشنامه ای به شرح زیر بر روی طیفی از ۱  تا ۵ تنظیم گردیده که خیلی کم به معنای کمترین ارزش و خیلی زیاد به معنای بیشترین ارزش می‏باشد. لطفاً پس از مطالعه دقیق نظرات خود را اعمال فرمائید. از اطلاعات داده شده تنها در راستای تحقیق استفاده شده و اطلاعات ارسالی کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند. پیشاپیش از همکاری‏ و حوصله شما در تکمیل این پرسشنامه تشکر بعمل می‏آید.

 

با کمال احترام

دانشجوی کارشناسی ارشد

 

  

آخرین مدرک و رشته  تحصیلی :                                      سن :                                      پست سازمانی :                                                             واحد سازمانی  :                                                          جنس :
        سوالاتخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
۱٫        کاربست سرمایه گذاری مالی در تحقیقات تخصصی سازمان، می تواند باعث بهبود عملکرد سازمان شود؟[۱]     
۲٫        توانمندی سازمان را تا چه اندازه می توان حاصل فرصت جویی مالی در ارتقای عملکرد تلقی کرد؟[۲]     
۳٫        نگرش سرمایه گذارانه به تحقیق و توسعه به عنوان پس انداز تکنولوژیک، تاثیری بر عملکرد فعلی کارکنان داشته است؟[۳]     
۴٫        توانمندی های اخیر سازمان در نوآوری مبتنی بر تحقیقاتِ هزینه بر، نشانه عملکرد مطلوب تلقی می شود؟[۴]     
۵٫        تخصیص منابع سازمان در حوزه نوآوری به گونه ای هست که بتواند گویای سودآوری بهینه عملکرد کارکنان باشد؟
۶٫        میزان ارزشی که از نام تجاری حاصل می شود انعکاسی بر عملکرد شرکت خواهد داشت؟
۷٫        تا کنون ارزش ویژه برند محصولات توانسته است عملکرد تخصصی سازمان را متحول سازد؟[۵]     
۸٫        موفقیت سازمان در طرح استراتژی های ارزشمندسازی برند، فرآیندهای عملیاتی سازمان را دستخوش تغییرات اثربخش نموده است؟[۶]     
۹٫        بهره برداری از ارزش بازاری برند در سال های اخیر به بهبود نوآوری در عملکرد شرکت منجر شده است؟[۷]     
۱۰٫    میزان رضایتمندی مشتریان از عملکرد سازمان ربطی به ارزش ادراک شده برند دارد؟     
۱۱٫    سرمایه گذاری بی دریغ در تحقیقات بازار محصول، تا چه اندازه بر عملکرد نوآور کارکنان تاثیر گذار است؟[۸]     
۱۲٫    رابطه متوازن و مشخصی بین استراتژی سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری عملیاتی محصول وجود دارد؟[۹]     
۱۳٫    بین سرمایه گذاری در حوزه R&D و ارتقای نوآوری محصول رابطه مستقیمی هست؟[۱۰]     
۱۴٫    یکی از شاخص های دستیابی سازمان به نوآوری محصول، برخورداری از توان سرمایه گذاری های حوزه R&D است؟[۱۱]     
۱۵٫    کسب ایده های نو در خلق محصول، با استفاده از فرصت های سرمایه گذاری ارتقا می یابد؟[۱۲]     
۱۶٫    نوآوری های بکار رفته در محصول، تا چه اندازه تلقی مصرف کننده را نسبت به نام تجاری محصولات مصرفی متحول می سازد؟[۱۳]     
۱۷٫    در حال حاضر توجه به نوآوری ها در خلق محصول با اهداف کسب ارزش ویژه برند سازمانی هم راستا است؟[۱۴]     
۱۸٫    توان خلق آموزه های نوآوری در محصول، با مدیریت ارزش برند مرتبط است؟[۱۵]     
۱۹٫    تا کنون نظارت بر فرآیندهای نوآوری تکنولوژیک محصول، نشانه هایی از بهبود ارزش برند را فرآهم کرده است؟[۱۶]     
۲۰٫    ضعف نوآوری های محصول تا چه اندازه شهرت برند را با خطر مواجه می کند؟[۱۷]     
۲۱٫    روند خلق ایده های نو در ارائه محصول تا چه حد به عملکرد کارکنان وابسته است؟[۱۸]     
۲۲٫    در سازمان شما پیشرفت ایده پردازی محصول با توجه به روند فرصت جویی های عملیاتی برجسته به نظر می رسد؟[۱۹]     
۲۳٫    آیا می توان فرایند نوآوری محصول را تابعی از بهبود عملکرد شرکت تلقی نمود؟     
۲۴٫    عملکرد حرفه ای و نوآور، توان پیشتازی محصول در بازار را افزایش می دهد؟[۲۰]     
۲۵٫    توان رقابت محصول، با افزایش قابلیت های نوآوری کارکنان افزایش می یابد؟[۲۱]     

 

[۱] Adediran Oluwatoyin & Adediran Oluseun, TOTAL QUALITY MANAGEMENT(A Test of the Effect of TQM on Performance and Stakeholder Satisfaction),master Thesis, School of Management Blekinge Institute of Technology,Fall 2015.

[۲] Henrik, V. A. & Lawrie, G. (2010). “Effective quality management through third-generation balanced scorecard” International Journal of Productivity and Performance Management, 53 ( 7), 634-645

[۳] Xie, X., Zeng, S., Peng, Y., Tam, C., (2013) What affects the innovation performance of small and medium-sized enterprises in China?, Innovation: Management, Policy & Practice, Volume 15, Issue 3, pp. 271-286.

[۴] Karpak B., Topçu I., (2010) Small medium manufacturing enterprises in Turkey: An analytic network process framework for prioritizing factors affecting success. Int. J. Production Economics, 125, pp.60-70.

[۵] Alegre, J., Chiva, R., (2013), Linking Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: The Role of Organizational Learning Capability and Innovation Performance, Journal of Small Business Management 2013 51(4), pp. 491-507.

[۶] Karpak B., Topçu I., (2010) Small medium manufacturing enterprises in Turkey: An analytic network process framework for prioritizing factors affecting success. Int. J. Production Economics, 125, pp.60-70.

[۷] رازانی، عبدالمحمد، ۱۳۹۴، «آشنایی با مدل های مهم برتری سازمانی»، چاپ اول، انتشارات مام، تهران

[۸] Erikson, H. (2013). “Organisational value of participating in a quality award process: a Swedish study”. The TQM Magazine, 16(2), 78-92.

[۹] Xie, X., Zeng, S., Peng, Y., Tam, C., (2013) What affects the innovation performance of small and medium-sized enterprises in China?, Innovation: Management, Policy & Practice, Volume 15, Issue 3, pp. 271-286.

[۱۰] Klefsjo, B., Bergquist, B., & Garvare, R. (2014). “Quality management and business excellence, customers and stakeholders”. The TQM Journal, 20(2), 120-129.

[۱۱] D.J. Kelley, G.C. O’Connor, H. Neck, L. Peters Building an organizational capability for radical innovation:The direct managerial role Journal of Engineering and Technology Management, 28 (2011), pp. 249–۲۶۷

[۱۲] سیروس، کاوه محمد و صبورطینت، امیرحسین، “تشریح تفصیلی  مدل راهی به تعالی”، نشریه تخصصی مدیریت، سال شانزدهم،  خرداد و تیر ۸۵

[۱۳] Youtiea, J., & Shapira, P. (2008). Building An Innovation Hub : A Case Study of the Transformation of University Roles in Regional, Technological and Economic Development. Research Policy. 37, 1188-1204.

[۱۴] Shahin, A. (2010). Developing a relationship matrix for organizational learning and innovativeness: With a case study in a manufacturing company. International Journal of Business Management, 5(7), 187-204.

[۱۵] Bakioglu, A., & Hacifazlioglu, O. (2007). Lecturers’ Perceptions of Private University Establishment Standards and Teaching Quality. In T. Townsend & R. Bates (Eds.). Handbook of Teacher Education. Globalization, Standards and Professionalism in Times of Change. The Netherlands : Springer.

[۱۶] J.A. Aragón-Correa, V.J. García-Morales, E. Cordón-Pozo Leadership and organizational learning’s role on innovation and performance: Lessons from Spain Industrial Marketing Management, 36 (2007), pp. 349–۳۵۹

[۱۷] Chen, Y.S, Lin J.M., Chang, C.H. (2009)The positive effects of relationship learning and absorptive capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets Industrial Marketing Management 38 152-158.

[۱۸] D.J. Kelley, G.C. O’Connor, H. Neck, L. Peters Building an organizational capability for radical innovation:The direct managerial role Journal of Engineering and Technology Management, 28 (2011), pp. 249–۲۶۷

[۱۹] Xie, X., Zeng, S., Peng, Y., Tam, C., (2013) What affects the innovation performance of small and medium-sized enterprises in China?, Innovation: Management, Policy & Practice, Volume 15, Issue 3, pp. 271-286.

[۲۰] Chen, Y.S, Lin J.M., Chang, C.H. (2009)The positive effects of relationship learning and absorptive capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets Industrial Marketing Management 38 152-158.

[۲۱] J.A. Aragón-Correa, V.J. García-Morales, E. Cordon-Pozo Leadership and organizational learning’s role on innovation and performance: Lessons from Spain Industrial Marketing Management, 36 (2007), pp. 349–۳۵۹

مقالات آموزشی مرتبط