پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

پروپوزال روش تحقیق چیست ؟ راهنمایی ها

پروپوزال روش تحقیق چیست ؟

پروپوزال روش تحقیق یک طرح پیشنهادی است که شما در شروع تحقیقات دانشگاهی به عنوان پروژه درس روش تحقیق یا درس سمینار ارائه میدهید. این طرح که از این پس پروپوزال روش تحقیق خوانده میشود کاملا دارای ساختارها و اجزای یک نمونه پروپوزال پایانی است با این فرق که دیگر پایان نامه ای برای آن نوشته نمیشود. در پروپوزال روش تحقیق ما اجزای زیر را داریم:

اجزای پروپوزال

۱٫ موضوع پروپوزال، ۲٫ بیان مسئله تحقیق، ۳٫ ضرورت و اهمیت تحقیق، ۴٫ پیشینه و ادبیات تحقیق، ۵٫  سوالات تحقیق، ۶٫ فرضیات تحقیق، ۷٫ اهداف تحقیق، ۸٫ بهره وران تحقیق، ۹٫ نوآوری تحقیق، ۱۰٫ روش کار و نوع روش تحقیق، گردآوری،سنجش و تجزیه و تحلیل آماری پروپوزال، فهرست منابع تحقیق پروپوزال

هر یک از بخش های فوق جزء اجزای اصلی انجام پروپوزال هستند اما انجام پروپوزال بسته به فرم پیشنهادی هر دانشگاه دارای تفاوت هایی است مثلا پروپوزال دانشگاه تهران علاوه بر بیان مسئله یک بخش با نام بیان موضوع نیز دارد که شما علاوه بر بیان مسئله بصورت پیشاپیش باید موضوع خود را تبیین و توضیح دهید.

یک نمونه پروپوزال روش تحقیق

ارزیابی کیفیت محتوا

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: