پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

پیشینه تحقیق را چگونه بنویسیم

درک مفهومی چگونگی انجام بخش پیشینه و ادبیات تحقیق

در این بخش از سایت، راوی دانش به آموزش اهداف نگارش پیشینه و ادبیات تحقیق میپردازد.

در این بخش میشنوید (هدف از پیشینه تحقیق در پروپوزال پایان نامه)

۱. انتخاب منابع اطلاعاتی مرتبط با مسئله تحقیق

۲. ارائه مطالب از کلی به جزئی

۳. اجتناب از ارائه مطالب بدون درک روابط بین متغیرهای تحقیق

۴. تاریخچه و سابقه و پیشینه تحقیق در پروپوزال و پایان نامه

۵. آشنایی با چارچوب نظری و تئوری تحقیق در پژوهش های گذشته و درک گپ تحقیق

راوی دانش در این مبحث آموزشی در صدد است به سوال اصلی زیر پاسخ دهد و ابعاد مفهومی و نظری آن را بشکافد:

پیشینه تحقیق را چگونه بنویسیم:

ارزیابی کیفیت محتوا

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: