پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

چگونه پروپوزال کارشناسی ارشد بنویسیم

Research proposal writing suggestions by phdproposal

پروپوزال کارشناسی ارشد را چگونه بنویسیم

با ورود به ترمی که درس روش تحقیق ارائه میشود، اولین بار با مقوله نوشتن پروپوزال تحقیق آشنا میشویم. نمونه پروپوزال های کار شده و تایید شده را در کلاس بررسی میکنیم و با نحوه نگارش پروپوزال بصورت ضمنی آشنا میشویم. نمونه های پروپوزال کمک خوبی برای الگوگرفتن محسوب میشوند اما روش پروپوزال نویسی به همین جا ختم نمیشود. نکات و اصول کلیدی در پاسخ به اینکه چگونه پروپوزال کارشناسی ارشد بنویسیم وجود دارد که توجه به آن میتواند هم نمونه پروپوزال روش تحقیق و هم پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد را که در هنگام فارغ التحصیلی ارائه میشود را با قوت تمام پیش ببرد.

نحوه نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد

در نوشتن پروپوزال در مقطع کارشناسی ارشد دنبال مرور ایده ها، تئوری ها و چارچوب نظری باشید و موضوعات کمتر کار شده را که به نیاز روز جامعه توجه دارد پیدا کنید. سعی کنید موضوعی پیدا کنید که از دغدغه های اصلی رشته گرایش تحصیلی شما باشد و همزمان بحث داغ جامعه هم بشمار آید.

مثلا در روزهای اخیر بحث نوسانات قیمت ارز و سکه و بازار ارز و چالش های فراروی آن در مدیریت اقتصاد کشور به یک موضوع قابل بحث تبدیل شده که نظرات کارشناسی خوبی نیز از رسانه های مختلف دیده و شنیده میشود. فرصت خوبی است. شما اولین نفری باشید که موضوعاتی اینچنین را مانند یک روزنامه نگار خبره سریع شکال میکنید. بله پس از انتخاب موضوع پایان نامه بلافاصله در صدد ثبت آن در سایت ایران داک باشید و پس از ثبت نام در ایران داک گواهی غیرتکراری بودن موضوع پایان نامه و پیشینه پایان نامه را بگیرید و همچنین به سایت سیکا نیز سری بزنید و همانندجویی ها را انجام بدهید.

موضوعی انتخاب کنید که دارای منابع داخلی و بخصوص خارجی کافی باشد. یک موضوع خوب که منبع نداشته باشد را نمیتوان خوب نگارش کرد. ارتباط کلید خیلی از روش هاست. ارتباط با اساتید را حفظ کنید و از راهنمایی و مشاوره شان در خصوص نگارش پایان نامه و پروپوزال و نیز انتخاب یک موضوع خوب برای پایان نامه بهره مند شوید.

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد

چند نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد که پایان نامه آن نمره خوبی گرفته باشد بیابید و الگو بگیرید. ببینیم در نگارش آن چگونه دست به قلم برده تا ما هم بتوانیم سرمشقی بگیریم و بیاموزیم که چگونه پروپوزال کارشناسی ارشد را بنویسیم. نمونه پروپوزال ها حرف های خوبی برای گفتن دارند. روش نوشتن پیشینه، چارچوب نظری، طراحی فرضیه تحقیق و بخصوص روش نوشتن بیان مسئله را از پروپوزال های نمونه بیاموزیم. با مرور ده نمونه پروپوزال و تطبیق بندهای مختلف آن از نظر روش نگارش میتوان نکات خوب و کلیدی را فهمید.

بروید و پروپوزال هایی پیدا کنید که به دست استاد شما تایید و تصویب شده و نمره خوب کسب کرده. بروید و ارتباط برقرار کنید با دانشجویانی که در مسیر نوشتن پروپوزال و پایان نامه کامنت هایی از استاد شما دریافت کرده اند، ویرایش هایی انجام داده و به نتیجه خوب رسیده اند. همان کامنت ها و نقطه نظرات اساتید را آویزه گوش کنید و سعی کنید به شکلی هدفدار، گونه تقویت شده آن را در پروپوزال و پایان نامه خود ارائه دهید. در فایل های پروپوزال که ایراداتی بر آنها گرفته شده معمولا نکات ارزشمندی برای نگارش پروپوزال و پایان نامه به چشم میخورد؛ نحوه چیدمان فرضیه ها، روابط فرضیات، اهداف و سوالات، روش طراحی مدل مفهومی؛ روش انتخاب متدولوژی و روش تحقیق پایان نامه، روش بیان مسئله و چارچوب نظری؛ طرز انتخاب و گزارش پیشینه و سوابق داخلی و خارجی تحقیق همه و همه وقتی در مسیر ویرایش اساتید قرار گرفته باشد نکات خوبی برای پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی می آموزاند و توانمندی مدیریت را به شما هدیه میکند.

مقالات آموزشی مرتبط