پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

هدف از رشته مدیریت منابع انسانی، آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت است. بطور کلی هدف رشته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، تبیین سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای گزینش و کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان.

دروس اصلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته، تئوریهای مدیریت پیشرفته، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته، تحلیل آماری، مدیریت استراتژیک پیشرفته، نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، فرایند خط مشی گذاری، تحقیق در عملیات پیشرفته، بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران، برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی، مدیریت بهره وری انسانی، سمینار تحقیق در مدیریت نیروی انسانی از جمله دروس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی هستند.

گرایشهای کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی عبارتند از:
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی اسلامی
منابع انسانی بین الملل

در تحقیقات دانشگاهی رشته مدیریت منابع انسانی که از گرایش های مدیریت دولتی Public administration میباشد، بیشتر به مباحث شغلی در حوزه های کلان پرداخته میشود. مانند جانشین پروری، پایان نامه های مربوط به انگیزش و انگیزه شغلی کارکنان، رضایت شغلی کارکنان Satisfaction، عملکرد کارکنان Performance، پروپوزال و پایان نامه های مربوط به پیشبرد توسعه پایدار در سازمان های دولتی و … که غالبا مطالعه موردی case study،  پروپوزال و پایان نامه و سمینار ها و پروژه های دانشگاهی مربوط به رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی بیشتر به سازمان های دولتی مربوط میشود.