پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

پروپوزال روش تحقیق

ذر حال نمایش 1–12 از 1399 نتیجه

تمامی نمونه پروپوزال ها، تا 20 روز پس از خرید، دارای گارانتی تعویض فایل است؛ یعنی در صورت عدم تمایل به پروپوزال خریداری شده، به هر دلیل، میتوانید پروپوزال را تعویض کنید؛ از طریق فرم ارتباط فوری منو