پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

دانلود پرسشنامه محقق ساخته؛ طراحی

پرسشنامه

دانلود رایگان نمونه پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریتی محقق ساخته آماری questionnaire

پرسشنامه محقق ساخته یا استاندارد؟

دانشجو در مراحل تهیه و تکمیل و انجام پایان نامه نیازمند ساخت یک پرسشنامه محقق ساخته است. چرا که اغلب پرسشنامه های استاندارد به تنهایی متغیرهای مدل مفهومی پایان نامه و فرضیاتی که در روش تحقیق آن مطرح شده است را تحت پوشش قرار نمیدهد. فرض کنید موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد شما پس از بررسی های زیاد، اینچنین تصویب و تایید شده باشد:

تبیین مدل استراتژی بومی بازاریابی رابطه ای با تلفیق چارچوب نظری بازاریابی شبکه ای، دهان به دهان و بازاریابی محتوا

ساخت پرسشنامه

حال، دانشجو چطور میتواند پرسشنامه استاندارد برای این موضوع بیابد؟ بدیهی است که پرسشنامه استاندارد فقط به طرح سوالاتی در زمینه یک موضوع و متغیر مشخص طراحی و ساخته شده و پاسخگوی همه متغیرهایی که در پایان نامه شما آمده نیست. چاره چیست؟

1. باید هفت نمونه پرسشنامه استاندارد استراتژی های بازاریابی، استراتژی های بومی سازی، استراتژی های بازاریابی رابطه ای یا رابطه مند، بازاریابی شبکه ای، بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی محتوا تهیه کنید و در بیان جامعه آماری خود توزیع کنید.

2. یک نمونه پرسشنامه محقق ساخته طراحی شود و برای هر گویه، متغیر و شاخصی که در پروپوزال مطرح کرده اید، سوالات و پرسش های دسته بندی شده ای طراحی و ساخته شود.

منبع پرسشنامه محقق ساخته

نکته ای که در این پرسشنامه باید رعایت شود منبع دهی است. وقتی یک پرسشنامه منتج از چند نمونه پرسشنامه استاندارد با روایی و پایایی اندازه گیری شده، طراحی و ساخته شود، باید مرجع و منبع هر سوال معلوم باشد؛ که از کدام پرسشنامه برگرفته شده است.

دانلود رایگان نمونه پرسشنامه محقق ساخته دارای روایی و پایایی

برای آشنایی شما دانشگاهیان و محقق های عزیز، برآنیم در فواصل معین هفته، لینک دانلود رایگان یک یا چند نمونه پرسشنامه محقق ساخته و همچنین استاندارد قرار دهیم. دانلود این پرسشنامه ها رایگان است. (فایل برآورد روایی و پایایی پرسشنامه) پرسشنامه برگرفته از جایی نیست و صرفا به دست بنده طراحی و ساخته شده است. موضوع پرسشنامه استراتژی های بازاریابی و جذب مشتری میباشد. در صورتی که پرسشنامه محقق ساخته یا استاندارد دیگری نیاز دارید از پایین همین صفحه پیام دهید.

درج روزانه لینک دانلود رایگان نمونه پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد مدیریتی:

مقالات آموزشی مرتبط