پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

3,000 ت

دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا

 

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری منابع پایان نامه ارشد مدیریت, پروپوزال روش تحقیق مدیریت, سمینار مدیریت, پروژه دانشگاهی ارشد مدیریت, پرسشنامه محقق ساخته مدیریتی, پرسشنامه استاندارد مدیریتی؛ موضوع اصلی تحقیق:

پروپوزال آماده مدیریت, پرسشنامه محقق ساخته مدیریت, فصل دوم پایان نامه؛ ارشد و دکتری ؛ کیفیت عالی

دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا

چند نمونه از سوالات این پرسشنامه استاندارد

از اين موضوع كه شغل شما مستلزم مشغول بودن در تمام ساعات كار است.کاملا راضیراضیتاحدی راضیناراضیکاملا ناراضی
از امكان انجام كار بصورت فردي ( انجام كار به تنهايي ).کاملا راضیراضیتاحدی راضیناراضیکاملا ناراضی
از امكان انجام امور مختلف از زماني به زمان ديگر (تنوع كار).کاملا راضیراضیتاحدی راضیناراضیکاملا ناراضی
از احساس وجود كردن در اجتماع بواسطه تصدي اين پست.کاملا راضیراضیتاحدی راضیناراضیکاملا ناراضی
از نحوه برخورد مديريت نسبت به كاركنان.کاملا راضیراضیتاحدی راضیناراضیکاملا ناراضی
از صلاحيت و كفايت مديريت در تصميم گيري.کاملا راضیراضیتاحدی راضیناراضیکاملا ناراضی