پی اچ دی پروپوزال
مرور برچسب

روش ارزیابی متوازن

پروژه مدیریت و ارزیابی عملکرد BSC – EFQM

ارزیابی عملکرد  ارزیابی عملکرد عبارتست از فرآیند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد در دستگاه‌های اجرایی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه‌های اجرایی (Hingoft:2000 &paddock:1997) سنجش عملکرد:…