پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت
مرور برچسب

نمونه پرسشنامه

طراحی پرسشنامه برای پایان نامه ارشد

پایان نامه به عنوان یک تحقیق اجباری برای پایان تحقیقات و تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، نیاز به یک ابزار تحقیق دارد؛ ابزاری که بتواند آنچه محقق در صدد یافتن مجهولات آن است را هر چه پایاتر و رواتر سنجش و اندازه گیری کند. پرسشنامه…

نحوه ساخت و طراحی پرسشنامه محقق ساخته

پرسشنامه محقق ساخته پرسشنامه ایست که پژوهشگر طبق فرضیه، اهداف، سوالات تحقیق و متغیرها و سنجه ها طراحی میکند. ممکن است در این پرسشنامه هم از منابعی مانند پرسشنامه های استاندارد، مقالات و کتابهایی مثل پژوهشنامه مدیریت استفاده شود.