نحوه نگارش ریسرچ پلن اپلای دکتری
راهنمای مکاتبات اپلای PhD

Research proposal questions what and how to propose

منظور از طرح سولات تحقیق در ریسرچ پروپوزال چیست؟

اصولا معنی ریسرچ Research meaning در طرح یک پلن علمی تحقیقاتی Research plan، درک سوالات و پرسش هایی Research questions است که بتواند ذهن محقق را به سمت درک اکتشافی Explorative پاسخ های کاربردی هدایت کند.
در نحوه نوشتن سوالات ریسرچ پروپوزال، باید بدانیم که نقطه ثقل تحقیقاتی موضوع چیست و چگونه میتوان به ساختاری رسید که پاسخگوی بدعت آفرین Innovation ابعاد اصلی موضوع Topic باشد.

? What is the role of research questions in a research proposal

در طرح سوالات ریسرچ پروپوزال اپلای دکتری میتوان از مجموعه طرح های تحقیقاتی مرتبط با موضوع، که منابع نگارش ریسرچ پروپوزال را تشکیل می دهند، با ذکر منبع کمک گرفت.
بدین ترتیب که هر سوالی که در ریسرچ پروپوزال طرح میشود را میتوان به چند منبع تحقیقاتی استناد نمود و همچنین در توضیحات فرعی سوالات ریسرچ پروپوزال دکتری یا مستر مجدد یا بخصوص در سوالات مربوط به ریسرچ پلن پست داک Post doctoral research proposal / plan، به این مراجع و ریفرنس ها References تاکید نمود.

اهمیت سوالات در طرح تحقیقاتی اپلای

برای درک اهمیت سوالات در ریسرچ پروپوزال اپلای دکتری PhD apply abroad یا دکتری مجدد باید بدانیم که شاخص اصلی طرح تحقیقاتی ما چیست. بدانیم شاخص میانجی چیست و از رویه ها و فرآیند تاثیرگذار و میانجی گری مولفه ها و فاکتورهای اصلی تحقیق در ریسرچ پروپوزال آگاه شویم. این روند، جز با بررسی عمیق ابعاد دخیل در مطالعه و استادی پلن ممکن نیست.