فرق پروپوزال تحقیق و پژوهش معمولی

فرق پروپوزال تحقیق با سمینار مروری، مقاله کنفرانسی و پژوهشی های دانشگاهی

میخواهیم بدانیم پروپوزال یعنی چه، آماده کردن پروپوزال تحقیق چه فرقی دارد با یک پژوهش معمولی که مثلا برای پروژه یا درس سمینار یا روش تحقیق نوشته میشود؟ پروپوزال نویسی برای پروژه چه فرق و تفاوتی دارد با یک تحقیق معمولی که صرفا مرور مفاهیم و توصیفات است؟ حال پروپوزال کاری چه فرقی با اینها دارد؟

فرق پروپوزال نویسی تحقیق و پژوهش های معمولی

میخواهیم بدانیم پروپوزال یعنی چه، آماده کردن پروپوزال تحقیق چه فرقی دارد با یک پژوهش معمولی که مثلا برای پروژه یا درس سمینار یا روش تحقیق نوشته میشود؟ پروپوزال نویسی برای پروژه چه فرق و تفاوتی دارد با یک تحقیق معمولی که صرفا مرور مفاهیم و توصیفات است؟ حال پروپوزال کاری چه فرقی با اینها دارد؟

مطالعه نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

برای بسیاری پاسخ به این سوالات خیلی آسان است. در خیلی موارد آشنایی با این موضوعات تنها با مرور چند نمونه پروپوزال آماده روشن میشود. اما باید دانست که پروپوزال تحقیق (Research proposal) پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  مدیریت فرق هایی بنیادی با یک پژوهش معمولی داراست.

ما در پروپوزال از همان ابتدا یک موضوعی انتخاب میکنیم که قابلیت اندازه گیری و سنجش داشته باشد، بدیهی نباشد، منابع پژوهشی کافی اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه مشابه و مانند آن برایش فراهم باشد.

روش تکمیل پروپوزال پژوهشی که برای انجام پایان نامه نگارش میشود، با پروژه ای که صرفا مروری است متفاوت است، در نوشتن پروژه سمینار، ما صرفا قلمرو اجرایی پژوهش را در همان متن و محتوا پیاده سازی میکنیم اما در پروپوزال نویسی پایانی چشم اندازهایی داریم که ابعاد آن را برای نوشتن یک پایان نامه، مدیریت میکنیم و به نوعی آینده پژوهی میکنیم.

نمونه توضیحی بیان مسئله در پروپوزال نویسی تحقیق

برای نمونه میتوان گفت مهمترین بخش انجام یک پروپوزال تحقیق، بیان مسئله (Problem statement) است. تعریف مساله و پرسش اصلی تحقیق؛ معرفی موضوع/ چگونگی وضعیت کنونی/ مشکلات – کاستی‌ها/ مقیاس و ابعاد/ موضوعات مرتبط/ قلمرو و محدوده/ پیش بینی خصوصیات کلی دستاوردهای آتی و مانند آن یکی از رویه هایی است که به عنوان نمونه در مراحل تکمیل پروپوزال رعایت میشود که ما در نوشتن پژوهش ها و تحقیقات دیگر برای مثال سمینارها، پروژه های دانشگاهی و دیگر تحقیقات مروری توجه دقیقی به آن نداریم.

اجزای بیان مسئله در پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

بدین معنی که در یک تحقیق مروری که معمولا در قالب یک مقاله برای ارائه به کنفرانس های علمی پژوهشی تهیه میشود، کمتر به معضلات موضوع، کاستی ها و گپ تحقیق (Research gap) پرداخته میشود، اما نگارش پروپوزال بدون درک  کافی از این بخش اجرایی نمیشود، ما باید اصول مبتنی بر نظم و اولویت را در بیان مسئله پروپوزال در نظر داشته باشیم، بیان مسئله را با توصیف کلی موضوع، وضعیت کنونی محدوده موضوعی تحقیق و مانند آن شناسایی و تفسیر کنیم؛ از آرا و نظراتی که بصورت چارچوب نظری (Theoretical framework) و مفهومی (Conceptual) مرتبط با تحقیق با موضوع ما مرتبط هستند استفاده کنیم؛ شاید بتوان گفت بخش اصلی بدنه انجام بیان مسئله برای تکمیل و آماده سازی پروپوزال را همین بخش اتکا به نظرات صاحبنظران تشکیل میدهد؛ البته دوستان باید بدانیم که ما در نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت نمیتوانیم و مجاز نیستیم مطلبی را بدون اتکا به پیشینه نظری و تئوریک موضوع و از زبانی غیر از زبان صاحبنظران مطرح کنیم؛ لذا هر محتوایی فقط با اشاره به نظر صاحبنظران موضوع که قبلا در پایان نامه، رساله، مقاله ISI و مانند اینها به آن پرداخته اند، معنی دار است. اما در انجام و تکمیل بخش بیان مسئله و دیگر بخش های مثلا و بطور نمونه یک پروپوزال دکتری مدیریت Management PhD proposal محقق یعنی فردی که عمل پروپوزال نویسی را بعنوان یک دانشجوی دکتری انجام میدهد، مجاز است تفسیر خود را وارد موضوع کند. چه بسا در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت وقتی به منبعی استناد میشود نباید یک پاراگراف و حتی یک خط از منبع بصورت عینی درج شود که تقلب علمی محسوب میشود، شما به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت فقط مجاز هستید نوشته دیگران را با تفسیر شخصی خودتان اقتباس نموده و عینا منبع نویسی دقیق مرجع بکار رفته را در انتها و بخش منابع (References) درج کنید. بیان دغدغه ها، ذکر متغیرها و روابط آن ها و زمینه های مبهم و مجهول موضوع و مسئله و نیز طرحی که ما به عنوان پیشنهاد و حل مسئله و در قالب فرض ها و مفروض ها در نظر داریم از اجزای نگارش مسئله تحقیق در یک پروپوزال محسوب میشوند. فرق بارزی که این بخش از پروپوزال نویسی با یک تحقیق و پژوهش معمولی دیگر دارد این است که ما در یک سمینار علمی پژوهشی یا مقاله مروری کنفرانسی به طرح مسئله و موضوع تحقیق در این حد از موشکافی نمیپردازیم و شاید بتوان گفت بیشتر تحقیقات معمولی که حالت مروری دارند و برای ارائه در حد یک پروژه دانشگاهی کارشناسی ارشد مدیریت یا دکتری مدیریت و دفاع مطرح میشود، بر جنبه توصیفی مسئله تاکید دارند.

برای طولانی نشدن این مطلب، ادامه مبحث در نوشته دیگری ارائه میشود. هدف پی اچ دی پروپوزال، آماده ساختن مطالب آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت است.

تفاوت پروپوزال و پایان نامه

فرق مقاله و پایان نامه

 

نظر شما مهمه
[تعداد: 0   میانگین: 0/5]